29.11.18

 

Kohanimekorrastamise juhtmõtteks on: „Koha-aadress peab viima kohale!!!".

16. oktoobril 2015 jõustus Vabariigi Valitsuse 08. oktoobri 2015 määrus nr 103 „Aadressiandmete süsteem", mille eesmärgiks on tagada aadressiobjektide ühene tuvastamine nii nende asukohas kui ka erinevates andmekogudes. Kohalik omavalitsus peab ruumiandmete seaduse kohaselt tagama koha-aadresside määramise ja nõuetele vastavuse. Selleks teeb omavalitsus aadressitoiminguid.

Aadressitoimingud on koha-aadressi määramine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine ning koha-aadressiga seotud aadressiandmete muutmine. Aadressitoiminguid võib kohalik omavalitsus teha omal algatusel või füüsilise või juriidilise isiku kirjaliku taotluse alusel.