27.03.24

 

Tapa Gümnaasium

             

           Pargi tn 12 Tapa linn, Tapa vald 45106

              Nooruse tn 2 Tapa linn, Tapa vald 45106

tel: 322 2311
                                                                         E-post: kool@tapagymnaasium.ee
                                                   tapagymnaasium.ee
 
 • 1919. aastal alustas Tapal tööd Tapa ühisreaalgümnaasium.
 • 1964. aastal valminud uues koolimajas tööd alustanud Tapa I Keskkool kannab 1994. aastast nimetust Tapa Gümnaasium.
 • Gümnaasiumi hoone on renoveeritud 2011 aastal. 

Kooliperes oli 2023/2024 õppeaasta alguses 641 õpilast, neist gümnaasiumi päevaõppes 54 ja mittestatsionaarses õppes 58.

Tapa Gümnaasiumi põhimäärus

 

    Tapa Keelekümbluskool

 1945. aastal avati Eesti Raudtee Tapa jaama kool nr. 1.

  Alates 1960/1961 õppeaastast nimetati kool Tapa 2.  Keskkooliks.

  1995- 2015 kandis kool nimetust Tapa Vene Gümnaasium

  2015-2020 kandis kool nimetust Tapa Vene Põhikool.

2020. aasta detsembrist nimetati kool ümber Tapa Keelekümbluskooliks. Keelekümblusklassid töötavad alates 2003. aastast.

Põhjalik renoveerimistöö toimus klassi-, kantselei- ja teistes ruumides 2019. aastal.

Alates 2021/2022 õppeaastast toimub õppetöö kõigis klassides keelekümblusprogrammi alusel.

Koolis õppis 01.09.2022 seisuga 167 õpilast.

Alates 1. septembrist 2023 on Tapa Keelekümbluskool liidetud Tapa Gümnaasiumiga, õppetöö jätkub mõlemas hoones.

 

Kesk tn 11 Tamsalu linn, Tapa vald 46106
tel: 323 0446
 
 
 • Tamsalu Gümnaasiumi eelkäijaks peetakse 1868. aastal Uudekülas tööd alustanud külakooli.
 • 1909. aastal muudeti see Nõmküla kaheklassiliseks ministeeriumikooliks.
 • 1917. aasta sügisel muudeti kool Uudeküla 6-kl algkooliks.
 • 1920. aasta kevadel anti Tamsalu mõisa härrastemaja koolile. Sellest alates hakkas kool kandma nime Tamsalu Algkool.
 • 1. septembril 1957 sai koolist Tamsalu Keskkool, avati 8. klass, kus asus õppima 21 õpilast.
 • 1960. aasta sügisel alustati õppetööd uues koolihoones, kevadel lõpetas keskkooli esimene lend.
 • Juurdeehitis valmis 1982. aastal.
 • Gümnaasiumi nimetust kannab kool 1995. aasta 15. veebruarist.
 • 2021/2022 õppeaastast liideti Vajangu Põhikool Tamsalu Gümnaasiumiga, säilis Vajangu õppekoht kahe liitklassi ning ühe 1. klassiga.

Kooliperes oli 2023/2024 õppeaasta alguses 333 õpilast, neist 55 gümnaasiumiastmes.

Tamsalu kooli põhimäärus

 

Rägavere tee 19 Lehtse alevik, Tapa vald 73601
tel: 383 3334,
 

 

 • 1919- 2017 tegutses Lehtses Pruuna mõisas Lehtse Põhikool.
 • Aastal 1993 alustas Lehtse alevikus tööd  Lehtse lasteaed.
 • 2005. aastast kuulub endine Järvamaa põhikool Tapa valla haldusalasse.
 • 2009. aastast liideti põhikool ja lasteaed Lehtse Kooliks.
 • Alates 2017. aastast tegutseb Lehtse Kool Lehtse asulas.

Kooliperes oli 2023/2024 õppeaasta alguses 57 õpilast, lasteaiarühmades 28 last.

Lehtse Kooli põhimäärus

 
 
Kooli, Jäneda küla Tapa vald 73602
tel: 389 8231
 
 
 
 • 1985. aasta on põhikooli asutamisaasta. Enne seda tegutses kool algkoolina Kalijärve koolimajas.
 • Jäneda Lasteaed on asutatud 1955. aastal
 • 2005. aastast kuulub endine Järvamaa põhikool Tapa valla haldusalasse.
 • 2008. aastast liideti lasteaed ja põhikool ühiseks õppeasutuseks nimega Jäneda Kool.

Kooliperes oli 2023/2024 õppeaasta alguses 43 õpilast, lasteaiarühmades 20 last.

Jäneda Kooli põhimäärus