5.10.21

 

Tapa Gümnaasium

Pargi tn 12 Tapa linn, Tapa vald 45106

tel: 322 2311
 
 
 • 1919. aastal alustas Tapal tööd Tapa ühisreaalgümnaasium.
 • 1964. aastal valminud uues koolimajas tööd alustanud Tapa I Keskkool kannab 1994. aastast nimetust Tapa Gümnaasium.
 • Gümnaasiumi hoone on renoveeritud 2011 aastal. 

Koolis õppis 10.11.2020 seisuga 526 õpilast (põhikoolis 384, gümnaasiumis päevaõppes 77, mittestatsionaarses õppes 65).

 
 

Kesk tn 11 Tamsalu linn, Tapa vald 46106
tel: 323 0446
 
 
 • Tamsalu Gümnaasiumi eelkäijaks peetakse 1868. aastal Uudekülas tööd alustanud külakooli.
 • 1909. aastal muudeti see Nõmküla kaheklassiliseks ministeeriumikooliks.
 • 1917. aasta sügisel muudeti kool Uudeküla 6-kl algkooliks.
 • 1920. aasta kevadel anti Tamsalu mõisa härrastemaja koolile. Sellest alates hakkas kool kandma nime Tamsalu Algkool.
 • 1. septembril 1957 sai koolist Tamsalu Keskkool, avati 8. klass, kus asus õppima 21 õpilast.
 • 1960. aasta sügisel alustati õppetööd uues koolihoones, kevadel lõpetas keskkooli esimene lend.
 • Juurdeehitis valmis 1982. aastal.
 • Gümnaasiumi nimetust kannab kool 1995. aasta 15. veebruarist.
 • 2021/2022 õppeaastast liideti Vajangu Põhikool Tamsalu Gümnaasiumiga, säilis Vajangu õppekoht kahe liitklassi ning ühe 1. klassiga.

Koolis õppis 10.11.2020 seisuga 364 õpilast (põhikoolis 304 ja gümnaasiumis 60).

 
 
Nooruse tn 2 Tapa linn, Tapa vald 45106
tel: 327 8351
 
 • 1945. aastal avati Eesti Raudtee Tapa jaama kool nr. 1.
 • Alates 1960/1961 õppeaastast nimetati kool Tapa 2. Keskkooliks.
 • 1995- 2015 kandis kool nimetust Tapa Vene Gümnaasium
 • 2015-2020 kandis kool nimetust Tapa Vene Põhikool.
 • 2020. aasta detsembrist nimetati kool ümber Tapa Keelekümbluskooliks. Keelekümblusklassid töötavad alates 2003. aastast.
 • Põhjalik renoveerimistöö toimus klassi-, kantselei- ja teistes ruumides 2019. aastal.
 • Alates 2021/2022 õppeaastast toimub õppetöö kõigis klassides keelekümblusprogrammi alusel.

Koolis õppis 10.11.2020 seisuga 158 õpilast. 

Tapa Keelekümbluskooli põhimäärus

 
 
Rägavere tee 19 Lehtse alevik, Tapa vald 73601
tel: 383 3334,
 

 

 • 1919- 2017 tegutses Lehtses Pruuna mõisas Lehtse Põhikool.
 • Aastal 1993 alustas Lehtse alevikus tööd  Lehtse lasteaed.
 • 2005. aastast kuulub endine Järvamaa põhikool Tapa valla haldusalasse.
 • 2009. aastast liideti põhikool ja lasteaed Lehtse Kooliks.
 • Alates 2017. aastast tegutseb Lehtse Kool Lehtse asulas.

Koolis õppis 10.11.2020 seisuga 57 õpilast ja lasteaiarühmades 35 last.

Lehtse Kooli põhimäärus

 
 
Kooli, Jäneda küla Tapa vald 73602
tel: 389 8231
 
 
 
 • 1985. aasta on põhikooli asutamisaasta. Enne seda tegutses kool algkoolina Kalijärve koolimajas.
 • Jäneda Lasteaed on asutatud 1955. aastal
 • 2005. aastast kuulub endine Järvamaa põhikool Tapa valla haldusalasse.
 • 2008. aastast liideti lasteaed ja põhikool ühiseks õppeasutuseks nimega Jäneda Kool.

Koolis õppis 10.11.2020 seisuga 48 õpilast ja lasteaiarühmades 11 last.

Jäneda Kooli põhimäärus