8.09.21

 

Tapa Gümnaasium

Pargi tn 12 Tapa linn, Tapa vald 45106, tel 322 2311, E-post: kool@tapagymnaasium.ee
 

1919. aastal alustas Tapal tööd Tapa ühisreaalgümnaasium.

1964. aastal valminud uues koolimajas tööd alustanud Tapa I Keskkool kannab 1994. aastast nimetust Tapa Gümnaasium. Gümnaasiumi hoone on renoveeritud 2011 aastal. Koolis õpib 524 õpilast (põhikoolis 391, gümnaasiumis päevaõppes 68, mittestatsionaarses õppes 65) 2020/2021 õppeaastal.

 
 
Tamsalu Gümnaasium
Kesk tn 11 Tamsalu linn, Tapa vald 46106, tel 323 0446, E-post: info@tamsalukool.ee
 

Tamsalu Gümnaasiumi eelkäijaks peetakse 1868. aastal Uudekülas tööd alustanud külakooli.

1909. aastal muudeti see Nõmküla kaheklassiliseks ministeeriumikooliks.

1917. aasta sügisel muudeti kool Uudeküla 6-kl algkooliks.

1920. aasta kevadel anti Tamsalu mõisa härrastemaja koolile. Sellest alates hakkas kool kandma nime Tamsalu Algkool.

1. septembril 1957 sai koolist Tamsalu Keskkool, avati 8. klass, kus asus õppima 21 õpilast.

1960. aasta sügisel alustati õppetööd uues koolihoones, kevadel lõpetas keskkooli esimene lend. Juurdeehitis valmis 1982. aastal. Gümnaasiumi nimetust kannab kool 15. veebruarist 1995. aastast. Koolis õpib 364 õpilast (põhikoolis 304 ja gümnaasiumis 60) 2020/2021 õppeaastal.

 
 
Tapa Keelekümbluskool
Nooruse tn 2 Tapa linn, Tapa vald 45106, tel 327 8351, E-post: info@tapakkk.ee
 

1945. aastal avati Eesti Raudtee Tapa jaama kool nr. 1.

Alates 1960/1961 õppeaastast nimetati kool Tapa 2. Keskkooliks. 1995- 2015 kandis kool nimetust Tapa Vene Gümnaasium ja 2015-2020 Tapa Vene Põhikool. 2020. aasta detsembrist nimetati kool ümber Tapa Keelekümbluskooliks. Keelekümblusklassid töötavad alates 2003. aastast.

Põhjalik renoveerimistöö toimus klassi-, kantselei- ja teistes ruumides 2019. aastal.

Koolis õpib 158 õpilast 2019/2020. õppeaastal. Alates käesolevast õppeaastast toimub õppetöö kõigis klassides keelekümblusprogrammi alusel.

 
 
Lehtse Kool
Rägavere tee 19 Lehtse alevik, Tapa vald 73601, tel 383 3334, E-post: info@lehtsekool.ee
 

1919- 2017 tegutses Lehtses Pruuna mõisas Lehtse Põhikool.

Aastal 1993 alustas Lehtse alevikus tööd  Lehtse lasteaed.

2005. aastast kuulub endine Järvamaa põhikool Tapa valla haldusalasse.

2009. aastast liideti põhikool ja lasteaed Lehtse Kooliks. Alates 2017. aastast tegutseb Lehtse Kool Lehtse asulas.

Lehtse Koolis on 57 õpilast ja 35 last 2020/2021 õppeaastal.

 
 
Jäneda Kool
Kooli, Jäneda küla Tapa vald 73602, tel 389 8231, E-post: kool@janedakool.ee
 

1985. aasta on põhikooli asutamisaasta. Enne seda tegutses kool algkoolina Kalijärve koolimajas.

Jäneda Lasteaed on asutatud 1955. aastal

2005. aastast kuulub endine Järvamaa põhikool Tapa valla haldusalasse.

2008. aastast liideti lasteaed ja põhikool ühiseks õppeasutuseks nimega Jäneda Kool.

Jäneda Koolis õpib 48 õpilast ja 11 last 2020/2021 õppeaastal.

 
 
Vajangu põhikool
Kooli tn 7, Vajangu küla Tapa vald 46002, tel 516 7133, E-post: kool@vajangu.ee
 

1. septembril 1986.aastal avati Vajangu Lasteaed- Algkool

1992. aastal sai Vajangu Lasteaed-Algkoolist põhikool. 1993.aastal valmis võimla.

Vajangu Põhikoolis õpib 10 õpilast kahes liitklassis (I+II; VI+V) ja lasteaias 11 last 2020/2021 õppeaastal.