Kultuur

8.01.20
Tapa Valla Kultuurikeskus on 01.01.2020 tegevust alustanud valla hallatav asutus, mille põhitegevuseks on professionaalse kultuuri vahendamine, rahvakultuuri arendamine ja säilitamine ning eeskätt Tapa valla elanikele vabaaja tegevuseks ning isiksuse mitmekülgseks arenguks kultuuri- ja huvialaste võimaluste loomine. Kultuurikeskuse koosseisus on järgmised struktuuriüksused: Lehtse Kultuurimaja, Porkuni Paemuuseum, Tamsalu Kultuurimaja, Tapa Kultuurikoda, Tapa Muuseum.
 
Käesoleval hetkel kehtib veel konkurss Tapa Valla Kultuurikeskuse direktori ametikoha täitmiseks, kandideerimisaeg 10.01.2020.
Kuni asutuse juhi leidmiseni, täidab ajutiselt direktori ülesandeid Tapa Vallavalitsuse kultuurispetsialist Indrek Jurtšenko, 
kontakt: indrek.jurtsenko@tapa.ee, 3229659 ja 5290785.
 
Tapa Valla Kultuurikeskus
Kesk 4, Tapa linn, Tapa vald, 45106
registrikood: 77001151
____________________________________________________________________________________
 
 
Tapa valla kultuuriruumis toimetab igapäevaselt suur hulk kultuuriasutusi, kes tegelevad otseselt erinevate kultuurivaldkonna teenuste pakkumisega: Tapa Kultuurikoda, Tamsalu Kultuurimaja Lehtse KultuurimajaTapa Vallaraamatukogu koos oma kuue haruga Moel, Lehtses ja Jänedal, Tamsalus, Vajangul ja Assamallas,Tapa MuuseumPorkuni Paemuuseum ja Tapa Muusika- ja kunstikool.
 
Tapa vallas toimetab ligi 100 erineva kultuuri, spordi, noorsootöö ka vaba ajaga tegeleva mittetulundusliku organisatsiooni. Lisaks on ka eraettevõtteid, kes kultuuriteenust vähem või rohkem pakuvad (nt OÜ Jäneda Mõis simmanite, laatade ja kontsertide näol, Roger Resto - mängud, spordiülekanded). Soovitame Teid huvi pakkuva valdkonna ja värskeima info saamiseks külastada meie asutuste kodulehti.
 
Indrek Jurtšenko
Tapa vallavalitsuse kultuurispetsialist
Vastuvõtuajad: T: 10.00 – 12.00 ja N: 14.00 -16.30
Tel: +372 3229 659, +372 5290 785