Dementsete eakate ja mäluhäirega isiku päevahoiuteenus

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Teenus eesmärk on isikute päevane hooldamine võimaldamaks nende lähedasel ja/või hooldajal vähendada hoolduskoormust, asuda tööturule või säilitada oma töökoht.

Teenuse raames pakutakse isikutele toitlustamist ja arendavaid tegevusi. Teenusele õigustatud on dementne ja mäluhäirega isik, kes vajab päevahoidu ja hooldust. Teenust on õigus taotleda isikule kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Tapa vald. Alates 01.01.2020 osutatakse päevahoiuteenust Tapa Hooldekodus, aadress Kesk 9, Tapa linn.

Teenuse määramiseks sõlmib ametiasutus teenuse saajaga lepingu kehtivusega üks aasta.

Teenuse maksumus

3 eurot päev

Menetlusaeg

Teenuse andmise või selle andmisest keeldumise otsustatakse kümne tööpäeva jooksul peale taotluse esitamist või viimase lisadokumendi esitamist. Otsusest teatatakse viie tööpäeva jooksul kirjalikult.

Vastutaja

Ragni Nikiforova
sotsiaalhoolekandespetsialist
5344 3779
ragni.nikiforova@tapa.ee

Teenuse taotlemine

Teenuse taotlemiseks esitab taotleja Tapa Vallavalitsusele vastavasisulise taotluse, milles kirjeldab abivajadust ning lisab vajadusel abivajadust tõendavad dokumendid.

Õigusaktid

Tapa Vallavolikogu 30.05.2018 määrus nr 21 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Tapa vallas"

Tapa Vallavalitsuse 12.09.2018 määrus nr 11
„Sotsiaaltoetuste määramine ja sotsiaalteenuste osutamise kord" 

Taotluse vormid

Teenuse taotlemise vorm