14.08.20
Dokumendid
 
 
 
Sotsiaaltoetuste määramise komisjon
Komisjoni eesmärk on hoolekandespetsialistide nõustamine sotsiaaltoetuste andmise ja sotsiaalteenuste osutamise otsuste tegemise kaalumisel ning asjakohaste tõendite või andmete kogumisel.
 
Komisjoni tööks on vajalik vähemalt poolte komisjoniliikmete ja komisjoni esimehe või aseesimehe kohalolek koosolekul.
 
Sotsiaaltoetuste määramise komisjoni koosseis:
  • Komisjoni esimees: Rain Sepping
  • Komisjoni aseesimees: Anne Klettenberg
  • Liikmed: Pille Eevardi, Kriste Tiisler, Sirje Salura, Relika Pedoson, Monika Martin