25.06.19
Dokumendid
 
 
 
Sotsiaaltoetuste määramise komisjon
Komisjoni eesmärk on hoolekandespetsialistide nõustamine sotsiaaltoetuste andmise ja sotsiaalteenuste osutamise otsuste tegemise kaalumisel ning asjakohaste tõendite või andmete kogumisel.
 
Komisjoni tööks on vajalik vähemalt poolte komisjoniliikmete ja komisjoni esimehe või aseesimehe kohalolek koosolekul.
 
Sotsiaaltoetuste määramise komisjoni koosseis:
  • Komisjoni esimees Ene Augasmägi
  • Komisjoni aseesimees Anne Klettenberg
  • Liikmed: Pille Eevardi, Ly Nelson, Sirje Salura, Relika Pedoson, Anu Loorits.