31.10.22
Dokumendid
 
 
 
Sotsiaaltoetuste määramise komisjon
Komisjoni eesmärk on hoolekandespetsialistide nõustamine sotsiaaltoetuste andmise ja sotsiaalteenuste osutamise otsuste tegemise kaalumisel ning asjakohaste tõendite või andmete kogumisel.
 
Komisjoni tööks on vajalik vähemalt poolte komisjoniliikmete ja komisjoni esimehe või aseesimehe kohalolek koosolekul.
 
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise komisjoni koosseis:
 

1 Riina Haljasoks, abivallavanem hariduse ja sotsiaalvaldkonnas;

2 Lea Tammekun, sotsiaalhoolekande juhtivspetsialist;

3 Pille Eevardi, sotsiaalhoolekandespetsialist;

4 Ragni Nikiforova, sotsiaalhoolekandespetsialist;

5 Kristi Ale, lastekaitsespetsialist;

6 Jana Kereme, lastekaitsespetsialist;

7 Helen Ruberg, finantsspetsialist.

Komisjoni esimeheks Riina Haljasoks ja aseesimeheks Lea Tammekun