7.12.23
Dokumendid
 
 
 
Sotsiaaltoetuste määramise komisjon
Komisjoni eesmärk on hoolekandespetsialistide nõustamine sotsiaaltoetuste andmise ja sotsiaalteenuste osutamise otsuste tegemise kaalumisel ning asjakohaste tõendite või andmete kogumisel.
 
Komisjoni tööks on vajalik vähemalt poolte komisjoniliikmete ja komisjoni esimehe või aseesimehe kohalolek koosolekul.
 
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise komisjoni koosseis:
 

1 Ene Augasmägi, osakonna juhataja hariduse ja sotsiaalvaldkonnas;

2 Martin Kesamaa, sotsiaalhoolekande juhtivspetsialist;

3 Pille Eevardi, sotsiaalhoolekandespetsialist;

4 Ragni Nikiforova, sotsiaalhoolekandespetsialist;

5 Kristi Ale, laste ja perede heaoluspetsialist;

6 Gisela Aadli, lastekaitsespetsialist.

Komisjoni esimeheks Ene Augasmägi ja aseesimeheks Martin Kesamaa.