7.12.21

 Tapa uus jäätmejaam avatakse 01.12.2021. Foto: Kalev Kodzis/Tapa Vallavalitsus

Tapa jäätmejaam asub Loode 32 kinnistul Tapa linnas (79201:001:0056).

 

Jäätmejaama lahtiolekuajad:

kolmapäev-reede 11.00-18.00

laupäev 12.00-17.00

pühapäev 10.00-14.00

riiklikel pühadel suletud

 

 Kontakt: Eesti Keskkonnateenused AS, tel 57502428 (jäätmejaama lahtiolekuaegadel)

Meelespea jäätmete toojale:

  • Jäätmejaama minnes tuleb kaasa võtta ID-kaart. See on vajalik jäätmete tooja registreerimiseks ja rahvastikuregistrijärgse elukoha kontrollimiseks.
  • Jäätmed peavad olema eelnevalt sorteeritud. See on vajalik jäätmejaama töö sujuvuse tagamiseks. Kui inimene tuleb jäätmejaama sorteerimata jäätmetega, siis võib jäätmejaama töötaja keelduda jäätmete vastuvõtmisest.
  • Elektri- ja elektroonikaseadmed peavad olema komplektsed. Detailideks võetud kodutehnika ei kuulu tootjavastutuse alla ning neid jäätmejaamas vastu ei võeta.
  • Mööbel tuleb enne jäätmejaama viimist lammutada detailideks. Lammutamata kapid võtavad konteineris liiga palju ruumi ning "õhu" vedamine ei ole keskkonna seisukohalt mõistlik tegevus.

 

Jäätmejaamas on suurte jäätmekoguste kaalumiseks autokaal. Väiksemad kogused kaalutakse kahveltõstuk-kaaluga.

Palume jäätmete kaalumisel ja konteineritesse paigutamisel järgida operaatori juhiseid.

 

Jäätmeliik

Jäätmekood

Ühik

Hind sissekirjutuseta elanikule ja juriidilisele isikule

Hind sissekirjutusega elanikule ja korteriühistule

Segapakendid

15 01 06

tonn

0

0

Vanarehvid

16 01 03

tonn

0

0

Elektri- ja elektroonikaseadmed

20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36

tonn

0

0

Patareid ja akud

20 01 33*, 20 01 34

tonn

0

0

Paber ja papp (ajalehed, ajakirjad, raamatud)

20 01 01

tonn

0

0

Metallijäätmed

20 01 40

tonn

0

0

Plastid (ämbrid, kausid, plastikust kelgud)

20 01 39

tonn

0

0

Biolagunevad aia- ja haljastujäätmed (muru, lehed, taimevarred, õunad, oksad)

20 02 01

tonn

0

0

Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid

15 01 10*

kg

0,648

0

Lahustid

20 01 13*

kg

0,36

0

Happed

20 01 14*

kg

4,20

0

Leelised

20 01 15*

kg

4,20

0

Fotokemikaalid

20 01 17*

kg

4,20

0

Pestitsiidid (väetised, taimekaitsevahendid)

20 01 19*

kg

4,20

0

Õlijäätmed (vanaõli)

20 01 26*

kg

0,36

0

Värvid, liimid ja vaigud

20 01 27*

kg

0,75

0

Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained (kodukeemia)

20 01 29*

kg

0,60

0

Ohtlikke aineid sisaldav puit (värvitud, lakitud, immutatud ja muul moel töödeldud puit)

20 01 37*

tonn

54

0

Suurjäätmed (mööbel, suured vaibad, madratsid, rulood, kardinapuud, WC-potid, kraanikausid ja linoleum)

20 03 07

tonn

93,60

0

Puidujäätmed (puhas ja töötlemata puit)

17 02 01, 20 01 38

tonn

45,60

0

Tekstiilijäätmed

20 01 10, 20 01 11

tonn

85,20

0

Sortimata ravimikogumid

20 01 98*

kg

3

0

Õlifiltrid

16 01 07*

kg

0,48

0

Klaasijäätmed, peeglid (va autoklaasid, armeeritud klaas)

20 01 02, 17 02 02

tonn

90

90

Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid (eterniit, asbesttorud)

17 06 05*

tonn

114

114

Ehitus- ja lammutussegapraht

17 09 04

tonn

114

114

 

 

 

 

 

Tärniga (*) on tähistatud ohtlikud jäätmed

 

 

 

Hinnad sisaldavad käibemaksu

 

 

 

 

Toimetaja: KALEV KODZIS