Eaka sünnipäevatoetuse taotlus

Eakate õnnitlemise kord muutus 01.04.2019

 

Tapa vallavalitsus annab teada, et lähtuvalt Tapa Vallavolikogu märtsikuu istungil vastu võetud  30.05.2018 määruse 21 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Tapa vallas" muutmine " määrusele alustati alates 01.04.2019 sünnipäevatoetuse viimist eakatele koju - haridus- ja sotsiaalosakonna töötaja  külastab eakat võimalusel sünnipäeva päeval tulles külla koos lilleõie, õnnitluskaardi ning toetusega (toetuse kättesaamisel palub töötaja allkirja, mis kinnitab toetuse kättesaamist).

 

Eakate sünnipäevatoetus on ette nähtud rahvastikuregistri andmetel Tapa valla kodanikule tema 80. ja 85. sünnipäeva puhul ning alates 90. eluaastast iga sünnipäeva puhul.

Vastutaja: Tamsalu halduskeskus
                    Pille Eevardi
                    sotsiaalhoolekandespetsialist
                    322 8442pille.eevardi@tapa.ee

Reguleerivad õigusaktid