Isikukoodi moodustamine EL kodanikule

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Euroopa Liidu kodanikule, kelle elukoht registreeritakse Eestis esimest korda ja kellele ei ole varem isikukoodi antud, annab isikukoodi elukohajärgse kohaliku omavalitsuse üksuse pädev asutus.

Teenuse maksumus

Toiming on tasuta

Menetlusaeg

Isikukood moodustatakse ja väljastatakse väljavõtte mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 1 kuu taotluse saabumisest

Vastutaja(d)

Tapa Vallavalitsus

Estelle Freimann
dokumendihalduse spetsialist
5623 1293, estelle.freimann@tapa.ee

Evelin Värk
volikogu sekretär
5878 4818evelin.vark@tapa.ee

Tamsalu halduskeskus

Ursula Grau
kantselei sekretär
322 8431, 5382 5661 ursula.grau@tapa.ee

Teenuse taotlemine

Eestis viibiv isik esitab vastava taotluse koos elukohateatega isiklikult kohale tulles Tapa Vallavalitsusele.

Vajalikud dokumendid:

  • Taotlus;
  • Taotluse esitaja isikut tõendav dokument;
  • Elukohateade.

Õigusaktid

Isikukoodide moodustamise ja andmise kord

Rahvastikuregistri seadus

Euroopa Liidu kodaniku seadus1

Taotluse vormid

Taotlus isikukoodi saamiseks (esitamiseks vallavalitsusele)

Elukohateade