Matusetoetus

Toetuse üldandmed

Kirjeldus

Riigieelarvest rahastatav matusetoetus on Tapa valla registris olnud isiku matuse kulude osaliseks kompenseerimiseks makstav toetus.

Matusetoetus makstakse ühele matuse korraldamisega seotud füüsilisele isikule.

Taotluse suurus

250 eurot

Menetlusaeg

Kui kõik on korrektne makstakse matusetoetus välja hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast  taotluse esitamisest.

Vastutaja

Tapa Vallavalitsus
Estelle Freimann
dokumendihalduse spetsialist
322 9662, estelle.freimann@tapa.ee

 


 

Tamsalu halduskeskus

Ursula Grau
kantselei sekretär
322 8431, 5382 5661
ursula.grau@tapa.ee

Raamatupidamine
Marje Arraste - pearaamatupidaja
322 9678, marje.arraste@tapa.ee

Toetuse taotlemine

Matusetoetuste väljamaksmiseks esitab taotleja kolme kuu jooksul arvates surma registreerimisest kirjaliku taotluse Tapa Vallavalitsusele.

Ametnik kontrollib toetuse saamise õigsust ning toetus kantakse taotluse esitanud taotleja või taotleja poolt määratud teise isiku arvelduskontole.

Vajalikud dokumendid:

  • Taotlus;
  • Esmasel pöördumisel isikut tõendav dokument.

Õigusaktid

 

Tapa Vallavolikogu 30.05.2018 määrus nr 21 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Tapa vallas"

Tapa Vallavolikogu 30.05.2018 määrus nr 22 "Sotsiaaltoetuste määrad"

Taotluse vormid

Matusetoetuse taotluse vorm