18.05.21

Tapa valla haldusterritooriumil tegeleb vee tootmisega ja reovee ärajuhtimisega ning puhastamisega vallale kuuluv ettevõte Tapa Vesi OÜ

Tapa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020-2032

 

Vee- ja kanalisatsiooniteenuste käibemaksuga hinnad 
Tapa linnas, Lehtse alevikus, Jäneda, Moe, Vahakulmu, Saiakopli ja Näo külas:
  • elanikud: joogivesi - 1.08 €/m3
  • reovee ärajuhtimine ja puhastamine - 1.42 €/m3 
  • juriidilised isikud: joogivesi - 1.26 €/m3
  • reovee ärajuhtimine ja puhastamine - 1.64 €/m3
 
Tamsalu linnas, Sääse alevikus, Porkuni, Assamalla, Vajangu, Metskaevu, Kaeva ja Kursi külas:
  • elanikud: joogivesi - 1.08 €/m3
  • reovee ärajuhtimine ja puhastamine - 2.40 €/m3 
  • juriidilised isikud: joogivesi - 1.212 €/m3
  • reovee ärajuhtimine ja puhastamine - 2.592 €/m3
 
Teenuste eest tasumine toimub esitatud arvete alusel. Selleks tuleb klientidel teatada arvestusperioodi lõpus (kuu või kvartal) veearvesti näit Tapa Vesi OÜ kodulehel http://www.tapavesi.ee/et/veenait või e-mailile tapavesi@tapavesi.ee või helistades +372 322 0048. Esitatud näidu alusel koostatakse arve, mis tuleb tasuda arvel näidatud pangakontole. Soovi korral on võimalik sõlmida e-arve püsimakse leping. Kliendid, kelle veesõlme on paigaldatud vee-ettevõtte poolt kaugloetav arvesti, näitu teatama ei pea.
 
Fekaaliveo teenust ettevõte käesoleval ajal ei paku.
 
Tapa Vesi OÜ tegevjuht Aare Palmsalu: tel. +372 55 537 252; aare.palmsalu@tapavesi.ee
Tapa Vesi OÜ tootmisjuht Arne Arumägi: tel. +372 50 54 388; arne.arumagi@tapavesi.ee
Klienditelefon: +372 322 0048, +372 323 0333
Elektronposti aadress: tapavesi@tapavesi.ee
Ettevõtte koduleht: www.tapavesi.ee
 
 
Reovee kogumisalade joonised: