7.02.22

Tapa valla haldusterritooriumil tegeleb vee tootmisega ja reovee ärajuhtimisega ning puhastamisega vallale kuuluv ettevõte Tapa Vesi OÜ

Tapa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020-2032

Konkurentsiamet kinnitas 30.11.2021.a. otsusega nr 30.11.2021 nr 9-3/2021-010

OÜ Tapa Vesi teeninduspiirkonnas uued vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad.

 

Alates 01.01.2022.a. kehtivad OÜ Tapa Vesi juhatuse otsusega järgmised hinnad:

tegevuspiirkond Tapa linn, Lehtse alevik, Pruuna, Jäneda, Saiakopli, Moe, Näo ja Vahakulmu külad                                                                                                                                                                     

Tasu nimetus

Tasu suurus käibemaksuta €/m³

Käibemaks

Tasu suurus käibemaksuga €/m³

Tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele

 

0,72

0,14

0,86

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele isikutele

 

1,43

0,29

1,72

Kokku:

   

2,58

Tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele

 

0,86

0,17

1,03

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele

 

1,60

0,32

1,92

Kokku:

 

 

2,95

tegevuspiirkond Tamsalu linn, Porkuni, Assamalla, Vajangu, Kaeva ja Kursi külad

Tasu nimetus

Tasu suurus käibemaksuta €/m³

Käibemaks

Tasu suurus käibemaksuga €/m³

Tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele

 

0,78

0,16

0,94

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele isikutele

 

1,48

0,30

1,78

Kokku:

   

2,72

Tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele

0,88

0,18

1,06

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele

 

1,63

 

0,33

1,96

Kokku:

 

 

3,02 
Teenuste eest tasumine toimub esitatud arvete alusel. Selleks tuleb klientidel teatada arvestusperioodi lõpus (kuu või kvartal) veearvesti näit Tapa Vesi OÜ kodulehel http://www.tapavesi.ee/et/veenait või e-mailile tapavesi@tapavesi.ee või helistades +372 322 0048. Esitatud näidu alusel koostatakse arve, mis tuleb tasuda arvel näidatud pangakontole. Soovi korral on võimalik sõlmida e-arve püsimakse leping. Kliendid, kelle veesõlme on paigaldatud vee-ettevõtte poolt kaugloetav arvesti, näitu teatama ei pea.
 
Fekaaliveo teenust ettevõte käesoleval ajal ei paku.
 
Tapa Vesi OÜ tegevjuht Aare Palmsalu: tel. +372 55 537 252; aare.palmsalu@tapavesi.ee
Tapa Vesi OÜ tootmisjuht Arne Arumägi: tel. +372 50 54 388; arne.arumagi@tapavesi.ee
Klienditelefon: +372 322 0048, +372 323 0333
Elektronposti aadress: tapavesi@tapavesi.ee
Ettevõtte koduleht: www.tapavesi.ee
 
 
Reovee kogumisalade joonised: