Tapa Vallavalitsuse 27. istungi päevakorra projekt

Istung toimub kolmapäeval, 29.06, kell 9.15 volikogu saalis

  1.  Riigihanke „Tapa Spordi- ja vabaajakeskuse kontsessioon" (viitenumber 240430) taotlejate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine - ettekandja hankespetsialist Ene Orgusaar
  2. Väikehanke „Tapa linna uue lasteaia teostatavus- ja tasuvusanalüüsi koostamine" tulemuste kinnitamine - ettekandja ettevõtlusspetsialist Marko Teiva
  3. Hajaasustuse programmi taotlusvooru 2022. aasta hindamistulemuste kinnitamine - ettekandja ettevõtlusspetsialist Marko Teiva
  4. Avaliku ürituse "Altdorfide suguvõsa kokkutulek" korraldamiseks loa andmine - ettekandja ettevõtlusspetsialist Marko Teiva
  5. Ehitusloa andmine –  ettekandja ehitusspetsialist Mati Tamm
  6. Kasutusloa andmine – ettekandja ehitusspetsialist Mati Tamm
  7. Tapa Vallavalitsuse 08.06.2022 korralduse nr 291 „Raha eraldamine tegevustoetuseks sotsiaalvaldkonnas 2022. aasta eelarvest" muutmine –  ettekandja abivallavanem Riina Haljasoks
  8. Lapsehoiuteenuse osutamine – ettekandja abivallavanem Riina Haljasoks
  9. Revisjonikomisjoni aruande kohta info edastamine