11.01.22

Energiakulude hüvitamine

Taotlus tuleb esitada rahvastikuregistrijärgsele kohalikule omavalitsusele. Seda ka juhul, kui taotleja tegelik elukoht on mujal.

VÄLTIMAKS KOGUNEMISI, EELISTAME DOKUMENTIDE EDASTAMIST DIGITAALSELT.

Digitaalselt on võimalik taotlusi esitada läbi e-teenuste keskkonna või saates digiallkirjastatuna järgmisel e-posti aadressil energiatoetus@tapa.ee.

Paberkandjal   võetakse taotlusi vastu Tapal aadressil Roheline 19 ja Pikk 15 ning Tamsalus Tehnika 1a.

 

Täpsem info toetuse taotlemise ja vajalike dokumentide kohta on leitav siit

 

Toimetaja: KALEV KODZIS

Värskemad uudised

19.01.22

Toimetaja: KALEV KODZIS

 

 

Rahvaarv: 10 611
Pindala: 481,3 km²
Suurim asula: Tapa linn (5 168)
Koole: 5
Lasteaedu: 5
Külasid: 53
Huvikoole: 2
28.10.21

 

Toimetaja: MADIS TÄNAVA