Nädala eelinfo

Esmaspäev, 20.jaanuar

Kell 10:00  toimub Tapa võrgupiirkonna kaugküttetorustike rendikonkursi töögrupi koosolek volikogu saalis.

Kell 18:00 toimub Tapa Valla Kultuurikeskuse direktori ametikoha konkursi valimiskomsjoni koosolek. Info Riho Tell, tel 5143750.

Kell 13:00 osaleb vallavanem Riho Tell VIROL juhatuse koosolekul Rakveres. 

Kell 16:00 toimub vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni koosolek.

Abivallavanem Dmitri Okatov osaleb Tallinnas toimuval KAJA Koolitusel 20.01-22.01. Info Dmitri Okatov, tel 56670284.

 

Teisipäev, 21.jaanuar

Kell 10:00 toimub valla üldplaneeringu koostamise töögrupi koosolek volikogu saalis.

Kell 14:00 kohtub vallavanem Riho Tell valla ettevõttega. Info Riho Tell, tel 5143750.

 

Kolmapäev, 22.jaanuar

Kell 9:00 algab vallavalitsuse koosolek.

Kell 10:00 toimub valla üldplaneeringu koostamise töögrupi koosolek volikogu saalis.

Kell 16:00 toimub Tapa Vallavalitsuse ja 1.jalaväebrigaadi koostöökohtumine 1.jalaväebrigaadi linnakus. Info Indrek Jurtšenko, tel 5290785.

Kell 17:00 toimub Tapa valla üldplaneeringu eelnõu avalik arutelu Tapa Kultuurikojas. Info Andrus Freienthal, tel 59182790.

Abivallavanem Dmitri Okatov osaleb ENTK arendusjuhtide koolitusel Tallinnas. Info Dmitri Okatov, tel 56670284.

 

Neljapäev, 23.jaanuar

Kell 17:00 toimub Tapa valla üldplaneeringu eelnõu avalik arutelu Tamsalu Gümnaasiumis. Info Andrus Freienthal, tel 59182790.