Tapa vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 28.11.2019

 

 1. Nõusoleku andmine ja ülalpidamiskulude katmine – Jaanika Kirs
 2. Ehitusloa väljastamine (3) – Mati Tamm
 3. Kasutusloa väljastamine (2) – Mati Tamm
 4. Projekteerimistingimuste väljastamine – Mati Tamm
 5. Soojuspuuraukude asukoha kooskõlastamine – Mailis Alling
 6. Tapa Vallavalitsuse hallatava asutuse Tapa Vallahooldus töötajate koosseisu kinnitamine – Lembit Saart
 7. Väikehanke „Tapa valla soojusmajanduse arengukava koostamine" (viitenumber 202494) tulemuste kinnitamine – Andrus Freienthal
 8. Tapa linnas Ülesõidu 3 asuva rajatise lammutamise eduka pakkumuse kinnitamine – Andrus Freienthal
 9. Klassi täitumuse ülemise piirnormi suurendamine – Anne Roos
 10. Lehtse Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine – Anne Roos
 11. VME "Huvihariduse ja huvitegevuses osalemise toetamise kord"- Aune Suve- Kütt
 12. Tapa valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 01.09.2017 - 31.12.2018 kinnitamine – Indrek Jurtšenko
 13. Tapa valla tunnustusavalduste andmise erimeenete kujunduste aumärgi ja teenetmärgi ning „Tapa valla aasta tegu" kinnitamine – Indrek Jurtšenko
 14. Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine – Indrek Jurtšenko
 15. Raha eraldamine reservfondist – Indrek Jurtšenko
 16. Raha eraldamine reservfondist – Mati Kanarik
 17. Vallavara võõrandamine, enampakkumise komisjoni moodustamine ja enampakkumise tähtaja määramine – Mati Kanarik
 18. Vallavara müük (2) – Mati Kanarik
 19. Pankrotiavalduse esitamine – Mati Kanarik
 20. Üürilepingute pikendamine ja muutmine (4) – Mati Kanarik
 21. VVME "Tapa valla haridusasutustes õpilaskoha tegevuskulu ja lasteaiakoha arvestusliku maksumuse kinnitamine" – Mati Kanarik
 22. Sihtotstarbeliste eraldiste lisamine Tapa valla 2018. a eelarvele – Mati Kanarik
 23. Tapa valla 2019. aasta eelarve projekt – Mati Kanarik
 24. Seisukoht Tapa linnas Mai pst 28 üürimaja arendajate ettepanekule - Marko Teiva