Lääne-Virumaa noored said huvihariduse toetuse abil 1,6 miljoni euro eest lisategevusi

Riik toetas 2017. aastast huvihariduse ja huvitegevuse valdkonda 20 miljoni eurogamillest Lääne-Viru maakonnale 1,6 miljonit eurot. Toetusega loodi mitmeid uusi huviringe ja olemasolevatele soetati täiendavaid vahendeid, mille kaudu sai kaasata uusi osalejaid ning pakkuda senisest rohkematele noortele huviringides osalemisvõimalust. 

 

Lääne-Viru maakonnas aitas toetus säilitada ja arendada mitmete huvialade mitmekesisust. Olemasolevatele huvitegevustele soetati toetuse abil mitmeid uusi vahendeid, et edendada tegevusi eelkõige loodus- ja täppisteaduste, tehnoloogia, spordi- ning kultuurivaldkonnas. 

Maakonnasiseselt sõlmiti teenusepakkujatega kokkuleppeid, mille kaudu sai huvitegevusi laiendada erinevatesse valdadesse. See vähendas noorte võimalikke transpordiprobleeme ja aitas viia huviringe noortele lähemale.  

Kuna lisaks tõmbekeskustele loodi võimalusi ka külakeskustesse ja äärealadele, siis keskenduti maakonnas ka transpordi organiseerimisele ja sõidukulude kompenseerimisele, mis suurendas noorte osavõttu huvitegevustest ja tagas huvihariduse kättesaadavuse.  

 

Toetus Lääne-Viru maakonnas:

Eraldatud toetussumma 

1 627 789€ 

Ellu viidud tegevused 

89 

Sh uued võimalused 

52 

Tegevuste arv kultuuri valdkonnas 

24 

Tegevuste arv spordi valdkonnas 

23 

Tegevuste arv loodus- ja täppisteaduste valdkonnas 

Huviala valdkondade ülesed tegevused  

35 

Allikas: Eesti Noorsootöö Keskus

  

Toetuse abil avati spordikool

Tapa vallas aitas toetus huviharidust ja -tegevust mitmekesistada spordi, muusika ja kunsti valdkonnas. Mitmeid huviringe ähvardas sulgemine, mille põhjuseks oli juhendajate äraminek. Toetuse abil sai taastada ja luua mitmeid huvitegevusi, mis tõi kaasa ringide säilimise ning teenuste kvaliteedi tõusu. 

„Suurim ja silmapaistvam muutus on uue huvikooli ja õppekoha avamine. 2018. aasta septembril avati Tapa valla Spordikool, kuhu loodi 9 õppekava, kus töötab 17 treenerit ning õpib üle 250 õpilase. Lisaks rajati toetuse abil Tamsalu Gümnaasiumisse Tapa Muusika- ja Kunstikooli filiaal, kus õpib 37 noort," ütles Tapa noorsootööspetsialist Aune Suve-Kütt. 

Spordikooli idee tuli treeneritelt, kes noortega süstemaatilised tegelesid. Neil oli soov koonduda ühe konkreetse organisatsiooni alla. Suve-Kütti sõnul on eesmärk pakkuda noortele teadlikku, mitmekülgset ja regulaarselt sportlikku arenguvõimalusi. „Kuna ühinenud valdades oli olemas tugevad noortespordi traditsioonid, siis oli see justkui loogiline samm," lisas Suve-Kütt. 

Toetus on võimaldanud kõigis asulates luua noortele huvipakkuvaid ringe. Paranenud on ka paljude huviringide tingimused, sest soetatud on palju uusi vahendeid, alates džuudo-mattidest kuni meisterdamise vahenditeni.  

„Noorte vaba aja veetmise võimalused on toetuse abil laienenud ning noored saavad valida mitmete erinevate tegevuste vahel vastavalt enda isiklikule andele. Lisaks sellele on tantsuringidest ning muusika- ja kunstikoolist saanud väga hea koostööpartner valla ja kogukonna ürituste korraldamisel," sõnas Suve-Kütt. 

 

Lisainformatsiooni huvihariduse ja huvitegevuse toetuse kohta leiab siit: https://noortehuviheaks.entk.ee/