Esmakordselt kogunes Tapa sõprade mõttekoda

20. oktoobri toimus Tapa sõprade mõttekoda, kus pandi pead kokku, et leida ideid, mis annaksid Tapa valla arengule hoogu juurde. Tapa sõprade mõttekoja eesmärgiks oli kaardistada seni kasutamata võimalused Tapa vallas. Ülo Peetsi juhitud ajurünnakus osalesid kolm rühma ja igal rühmal tuli välja mõelda vähemalt neli ideed, mis annaksid piirkonnale edasiviiva tõuke, aitaksid kaasa valla arengule ja toetaksid inimeste ja ettevõtjate tegevusi. Esitatud 12-ne idee hulgast valiti hääletuse tulemusena välja kolm ideed, millele tehti põhjalikum analüüs. Enim hääli said võrdselt kaks ideed. Esimene neist oli piirkonna turunduse arendamine, mille sihtrühmaks oleks lisaks turistidele ka kohalikud inimesed. Teine idee hõlmas ettepanekut rakendada senisest enam Tapal paiknevat kaitseväge ja kaitseväelasi ettevõtluse huvides ning seeläbi elavdada kohalikku kinnisvaraturgu. Kolmanda koha sai hääletusel idee luua Tapale ja Tamsalusse kaugtöökeskused.

Tapa vallavalitsus töötab kõik ideed läbi ja hakkab otsima võimalusi nende realiseerimiseks. Ideede realiseerimisse kaasatakse ka piirkonna ettevõtjaid. Esimene Tapa valla sõprade mõttekoda ei jää viimaseks vaid tegemist on uue traditsiooni algusega, kuhu tulevikus kaasatakse veelgi suurem ring Tapa valla sõpru. Järgmine Tapa valla sõprade mõttekoda toimub juba vähem kui aasta pärast 20.10.2020.

Võiduideed:

IDEE 1: Piirkonna turundus - kohalikele, avatud talude päevade raames "TULE MAALE", "KUI SIND POLE SIIN, SIIS SIND POLE VALLAS"

Kolm põhjust, miks see idee on väga hea, miks seda ideed peab kindlasti teostama?

 • Toetab piirkonna arengut ja suurendab tuntust;

 • Suureneb turistide hulk, paraneb valla maine;

• Hea info õigest, ühest allikast

 Kolm põhjust, mis selle idee teostamist hetkel takistab?

• Eestvedaja puudumine;

• Aetakse asja omaette, puudub ühtne meediakanal;

Kolm peamist esimest sammu, mis on vajalikud idee teostamiseks.

• puhkaeestis.ee laadne keskkond ettevõtjatele;

• mentorisüsteem rakendamine;

• Üks või kaks valla "märgiüritust";

 • Äpp (sarnane hiidlaste äpiga) sh kohalikud teenused;

 IDEE 2: Kaitseväe rakendamine: kinnisvaraturg käima, hanked kohalikele kättesaadavaks

Kolm põhjust, miks see idee on väga hea, miks seda ideed peab kindlasti teostama?

• Elavdab kohaliku piirkonna majandust;

• Uued töökohad, teenitud kasum jääb piirkonda;

• Uued elanikud valda, vajadus elukoha vastu;

Kolm põhjust, mis selle idee teostamist hetkel takistab?

• Hangete tingimused on piirkonna ettevõtjatele liiga piiravad (kitsendavad);

• Kitsaskohta ei ole hankija teadvustanud;

• Omanikel põhjendamatult kõrged hinnaootused;

 Kolm peamist esimest sammu, mis on vajalikud idee teostamiseks.

• Hanke korraldaja mõtteviisi/suhtumise muutus;

• Koostöö/selgitamine KOV ja riigi vahel;

• Eluaseme soetamise toetus, KOV valmistab ette taristu ja tekitab krundid;

IDEE 3: Kaugtöökeskus

Kolm põhjust, miks see idee on väga hea, miks seda ideed peab kindlasti teostama?

• Kaasaegne töökoht, paindlikkus;

• Väikeettevõtjatele kodukontor - koosolekuteks jne ajakasutus, videokoosolekud, õppurid;

• Elukoht + maksumaksjad;

Kolm põhjust, mis selle idee teostamist hetkel takistab?

• Nõudlus kaardistamata;

• Koha puudus Tapal, Tamsalus olemas;

• Ei teki kaugtöö kogukonda;

Kolm peamist esimest sammu, mis on vajalikud idee teostamiseks.

• Pilootprojekti avamine Tamsalus;

• Küsitlus nõudluse väljaselgitamiseks;

• Alar Teras Tapal eestvedajaks;

 

MÕTTEKOJA KOKKUVÕTE