Kutse seminarile "Ühistuline tegevus kogukonnaenergeetikas 2. Energiaühistud"

Tartu Regiooni Energiaagentuur (TREA) kutsub osalema järjekordsele kogukonnaenergeetika populariseerimisele ja arendamisele suunatud seminarile "Ühistuline tegevus kogukonnaenergeetikas 2. Energiaühistud".

Toimumisaeg ja -koht:
Kolmapäev, 4. detsember 2019 kell 10.00 - 16.00
Rahvusarhiivi NOORA maja 1. korruse suur saal (Nooruse 3, Tartu; http://www.ra.ee/rahvusarhiiv/noora/ )

Seminar on osa suuremast "Co2mmunity" projektist, mille eesmärgiks on taastuvenergiale põhineva kogukonnaenergia ühistute ja sarnaste algatuste üles leidmine, toetamine ning innustamine Läänemereäärsetes riikides.
Co2mmunity projekti raames on loodud ka valdkonna eksperte ning algatusi koondav Taastuvenergeetika koostöögrupp, mille eesmärgiks on toetada uusi ja juba eksisteerivaid kogukonnaenergeetika algatusi.

Seekordsel seminaril käsitletavad teemad:

9.45 Tervituskohv ja registreerumine
10.00 - 10.30 Tervitussõnad. Kogukonnaenergeetika tähendus, tähtsus ja vajalikkus - Martin Kikas (TREA)
10.30 - 11.15 Senine tegevus kogukonnaenergeetika valdkonnas Eestis, head näited lähinaabritelt (Taani, Soome, Rootsi) - Ülo Kask (TREA), Nele Ivask (TREA)
11.15 - 11.45 Kogukonnaenergeetika ja taastuvenergia direktiiv EL 2018/2001 - Liisa Mällo (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Energeetika osakond)
11.45 - 12.30 varane lõuna
12.15 - 12.45 Peamised takistused energiaühistute loomisel Eestis - (TREA)
12.45 - 13.15 Energiaühistute käsiraamat - Aare Vabamägi
13.15 - 15.15 Arutelu lahtiste küsimuste üle (võimalik sisend arendatavasse käsiraamatusse)
15.15 - 16.00 Kokkuvõte päevast ja seminari lõpetamine vabas vormis

Seminar on osalejatele tasuta.
Palume kindlasti registreeruda hiljemalt 27. novembril 2019: https://docs.google.com/forms/d/1ooDG_TwONFXHl-Eyu_ROVmMLAUO1DDK6yHljTiMGAuE/edit
Ootame huvilistelt rohket osavõttu!

 

Nele Ivask
TREA, Co2mmunity projektijuht 

nele.ivask@trea.ee