Koroonajäätmed tuleb teistest eemal hoida

Keskkonnaministeerium selgitab oma kodulehel, kuidas korraldada isolatsioonis olles enda tekitatud jäätmete sorteerimine, välja viimine või üle andmine. Võimaliku nakkusohuga jäätmeid ei tohi liigiti koguda, vaid tuleb kinnises kotis visata segaolmejäätmete hulka! Selliselt toimides minimeeritakse nakkuse levikut jäätmete kaudu.

Loe artiklit Keskkonnaministeeriumi kodulehelt!