Lapsehoiuteenusest

Kellele on mõeldud lapsehoiuteenus?

Lapsehoiuteenuse eesmärk on toetada lapsevanema, eestkostja või lepingu alusel lapse perekonnas hooldaja toimetulekut või töötamist. Samuti on lapsehoiuteenuse eesmärgiks võimaldada lapsevanematele lapse hooldamisest vaba aega, et nad saaksid ajutiselt tegeleda teiste tegevustega (nt töö otsimine, koolitustel osalemine jms).

Tapa Vallavalitus rahastab lapsehoiuteenust alljärgnevatele sihtgruppidele:

1) isikul, kes kasvatab 1,5 - 3aastast last ning kellele ei ole võimalik tagada hoidu koolieelses lasteasutuses;

2) raske või sügava puudega last kasvataval isikul;

3) erivajadusega  laps, kelle hoiuteenuse vajadus on märgitud ära lastekaitsespetsialisti poolt koostatud juhtumiplaanis;

4) koolieelses eas olev laps, kelle tervislik seisund või sotsiaalne seisund vajab erilist tähelepanu ja väikest kollektiivi ning vajadus on märgitud ära lastekaitsespetsialisti poolt koostatud juhtumiplaanis.

 

Hea lapsevanem, kui Sinu laps vajab lapsehoiuteenust, siis võta julgelt ühendus lastekaitsespetsialisti Relika Pedoson´iga tel 3228434, 56577162 . e-mail: relika.pedoson@tapa.ee või Roheline 19, Tapa.