N.R. Energy rajab Tapale 2 miljonit maksva kaasaegse reservkatlamaja

 

Soojatootja N.R. Energy alustas Tapal Leina tänava uue reservkatlamaja ehitustöödega. Ligi 2 miljoni euro eest renoveeritav biokütusel katlamaja vastab kõigile Euroopa Liidu rangetele keskkonnanõutele ja aitab parandada Tapal soojusenergia varustuskindlust.

N.R. Energy OÜ juhataja Ahto Tisleri sõnul läbib Tapal, Leina tn 14a asuv katlamaja 5 kuud kestvate ehitustööde käigus põhjaliku renoveerimise, mille käigus saab nii uued hakkpuidul töötavad soojatootmisseadmed kui kaasaegse välisilme. „Renoveerimistööd ja uued seadmed vastavad täielikult Konkurentsiametis heakskiidetud konkursi tingimustele ja Euroopa Liidu kõige rangematele keskkonnanõuetele," lausus Ahto Tisler. Renoveerimise projekti juhib taastuvenergia lahendustele spetsialiseerunud konsultatsioonifirma ICP Solutions.

Tapa katlamaja on üks Eesti esimesi, kus järgitakse 2018. aasta lõpust kehtima hakanud Euroopa Liidu määrust, mis nõuab vähem kui 50 mg eralduvat õhutolmu kuupmeetri kohta. Ettevõte paigaldab Leina tänaval rekonstrueeritavasse katlamajja ka moodsa elektrifiltri, mis püüab kinni viis korda enam tolmu kui määruses nõutud. Austria firma Ionitec Anlagenbau GmbH valmistatud ja OÜ EMP A&I projekteeritud elektrostaatilisel põhimõttel töötav filter lubab läbi vähem kui 30 mg tolmuosakesi ja on selles osas ligi viis korda tõhusam kui Eestis praegu kasutusel olevad katlamajade filtrid. „Tänu uuele filtrile saab Tapa õhk vähemalt katlamaja ümbruses eeskujulikult puhtaks ja parem põlemisprotsess tekitab vähem tahma ning efektiivsema soojatootmise," ütles Tisler.

N.R. Energy investeerib reservkatlamaja renoveerimisse umbes 2 miljonit eurot. Samal ajal on Tapal 21 klienti kokku 31 hoonega avaldanud soovi liituda kaugküttevõrguga. Klientide lisandumine loob eeldused kõigi kaugkütet kasutavate klientide, sealhulgas Tapa kaitseväelinnaku, jaoks soojusenergia hinna languseks. Võrgu laiendamiseks tuleb rajada kuni 2 kilomeetrit uut kaugküttetorustikku ja N.R. Energy on valmis investeerima selleks umbes 1 miljon eurot.

N.R. Energy on investeerinud viimase kümne aasta jooksul kaugküttesüsteemidesse üle Eesti ligi 15 miljonit eurot ning lähiaastatel on kavas investeerida veel samapalju piirkondlike küttetaristute kaasajastamisesse. N.R. Energyl on Tapal kokku kolm katlamaja ning 2,5 kilomeetrit kaasaegset eelisoleeritud kaugküttetorustikku.

 

1997. aastal asutatud ja täielikult Eesti erakapitalil põhinev N.R. Energy OÜ varustab soojusenergiaga 23 kaugkütte võrgupiirkonda üle Eesti ja müüb soojusenergiat rohkem kui 30 mehitamata kaug- ja lokaalkatlamajast. Ettevõtte peamised kliendid on kortermajad, eramud, koolid, lasteaiad, spordihooned, tervishoiuasutused, kohalikud omavalitsused, asutused ja ettevõtted. Ettevõte on tegev ka Eesti bituumeniturul.

 

Tapa uue reservkatlamaja eskiis. 

Foto: N.R Energy OÜ