Täna toimub Tapa Vallavolikogu istung Tamsalus

 

Täna, 25. märtsil, kell 15.00 toimub Tamsalu Halduskeskuses Tapa Vallavolikogu istung.

 

Päevakorras käsitletavad teemad:

 1. 15.05-15.10 Tapa Vallavolikogu  otsuse eelnõu „Tapa Vallavolikogu 28.06.2012 otsuse nr 141 kehtetuks tunnistamine" – Ene Augasmägi
 2. 15.10-15.20 Tapa Vallavolikogu määruse eelnõu „Tapa Vallavolikogu 30.05.2018 määruse nr 21 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Tapa vallas" muutmine - Ene Augasmägi
 3. 15.20-15.25 Tapa Vallavolikogu otsuse eelnõu „Vallavalitsusele hanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine (haljasalade hooldus)" – Ene Orgusaar
 4. 15.25-15.30 Tapa Vallavolikogu otsuse eelnõu „Vallavalitsusele hanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine (teeäärte ja rohumaade niitmine)" – Ene Orgusaar
 5. 15.30-15.40 Tapa Vallavolikogu otsuse eelnõu „Vallavalitsusele hanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine (Tapa valla jäätmete kogumispunkti teenuse tellimine)" – Ene Orgusaar
 6. 15.40-15.50 Tapa Vallavolikogu otsuse eelnõu „Kinnisasja mõttelise osa võõrandamine otsustuskorras" – Margit Halop 
 7. 15.50-15.55 Tapa Vallavolikogu otsuse eelnõu „Arvamuse andmine Lasila III kruusakarjääri korrastamistingimuste väljastamise korralduse eelnõule ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõule" – Mailis Alling
 8. 15.55-16.00 Tapa Vallavolikogu otsuse eelnõu „Arvamuse andmine JK Otsa Talu OÜ keskkonnakompleksloa nr KKL/300553 muutmise taotlusele" – Mailis Alling
 9. 16.00-16.10 Tapa Vallavolikogu otsuse eelnõu „Osaühing MARKILO Vajangu sigala laiendamise keskkonnamõju hindamise aruande kooskõlastamine" - Mailis Alling
 10. 16.10-16.20 Vaheaeg
 11. 16.20-16.30 Tapa Vallavolikogu määruse eelnõu „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded" -Indrek Jurtšenko
 12. 16.30-16.45 Tapa Vallavolikogu määruse eelnõu „Tapa valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2019 – 2022 kinnitamine" – Jaanus Annus
 13. 16.45-16.55 Tapa Vallavolikogu määruse eelnõu „Tapa valla korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded" – Andrus Freienthal 
 14. 16.55-17.05 Tapa Vallavolikogu otsuse eelnõu „Rahaliselt hinnatava kohustuse võtmine ja omafinantseeringu garanteerimine" – Marko Teiva
 15. Info