Tapa Muuseum pidas eile 25-ndat sünnipäeva

10. juunil 1994. aastal avas muuseum oma uksed ja nii on juba veerand sajandit see kollane maja kogunud ja eksponeerinud Tapa ning lähiümbruse ajalugu. Muuseumi asutajaks ja pikaajaliseks juhatajaks oli Hr. Harri Allandi, kes ka eile sünnipäevapidustustest osa võttis. Tapa Muuseumi kogudesse kuulub 12 647 fotot, 4152 dokumenti ja 4600 esemelist eksponaati. Need numbrid said eile täiendust, sest muuseumit õnnitlema tulnud külalised tõid kingitustena juurde veel museaale.

Maja 1.Mai pst tänaval ostis muuseumi tarbeks Tapa linn 1989.aasta lõpus perekond Neguselt. Kogu maja sai uueks tänu tunnustatud arhitekti Deddy Böckleri projektile, mis loodi spetsiaalselt muuseumi tarvis. Ehitustöid jätkus neljaks aastaks enne, kui muuseum uksed sai avada. Avamispäeval lõikas lindi läbi Tapa eakas põliselanik Gerda Udras. Esialgu vormistati muuseum Rakvere Koduloomuuseumi Tapa filiaaliks. Tapa linna muuseumi ametlik asutamisluba saadi linnavolikogult 1992.aasta 30. juulil, kui valmis oli saanud loodava asutuse põhikiri. Igal muuseumil on kindlasti olemas oma eksponaat "kodukandi au ja uhkus". Nii on ka Tapa Muuseumil. Selleks on Tapal Laial tänaval asunud teemajast pärit suur samovar. Muuseumi vanim eksponaat on aga kivitalb, mis on kivist tööriist neoliitikumi ajastust, selle vanus on umbes 4000-2000 aastat e.K. Leitud on kivitalb Tapa linna territooriumilt aiandusühistu krundilt. See aga ei tähenda kaugeltki seda, et kõik ülejäänud museaalid oleksid vähem väärtuslikud. Igal muuseumisse jõudnud esemel on olnud oma elulugu, mõnel rõõmsam, mõnel kurvem.

Muuseumi külastajad on olnud peaasjalikult Tapalt pärit inimesed, lastegrupid ja ekskursioonid, kuid tuldud on ka kaugemalt – Venemaalt, Euroopast, Kanadast ja Austraaliast. Muuseumi külalisteks on viimasel ajal ka liitlasvägede sõdurid.

Aastal 2009 liideti Tapa Muuseumi koosseisu Lehtse Koduloomuuseum ja Jäneda loss. 2011.aastal võeti koosseisust ära Jäneda loss ja 2012 aasta suvel suleti Lehtse Koduloomuuseum. Tapa Muuseumil on ka oma toimiv koduleht aadressil www.tapamuuseum.ee ja lehekülg Facebookis nime all Tapa Muuseum. Sinna on koondatud juba palju ajaloolist lugemist ja huvitavat pildimaterjali.

Tapa Muuseumit on viimased 10 aastat juhtinud ja arendanud Tiina Paas. Soovime talle ja Tapa Muuseumile jõudu, jaksu ja raudset tervist!