« Tagasi

Tapa Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 08.01.2020

1. EN 1 Tapa Hooldekodu personali koosseisu kinnitamine – Ülle Keinaste 
2. EN 7, 8 Dementse ja mäluhäiretega isiku päevahoiuteenuse osutamine – Kriste Tiisler
3. EN 3 Katastriüksuse jagamine – Linda Kelu-Toome
4. EN 6 Katastriüksuste piiride muutmine – Linda Kelu-Toome
5. EN 9 Projekteerimistingimuste väljastamine – Mati Tamm
6. EN 10 Ehitusloa väljastamine – Mati Tamm
7. EN 11 Ehitusloa teavitatuks lugemine – Mati Tamm
8. EN 12 Kasutusteatise teavitatuks lugemine – Mati Tamm
9. EN 5 Tapa valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 2020 kinnitamine – Aune Suve-Kütt
10. EN 2 Pärimismenetluse algatamine – Margit Halop
11. EN 4 Volituse andmine eluruumide üürilepingute sõlmimiseks – Margit Halop
12. VOE 56 „Tapa valla aukodaniku nimetuse andmine"  – Indrek Jurtšenko
13. VOE 57„Tapa valla teenetemärgi andmine" – Indrek Jurtšenko