Tapa Vallavalituse istungi päevakorra projekt, 06.11.2019

1. EN 686 Lapsehoiuteenuse osutamise lõpetamine – Relika Pedoson
2. EN 674, 675, 677 Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise toetuse saaja kinnitamine – Kriste Tiisler
3. EN 676 Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks – Linda Kelu-Toome
4. EN 678 Katastriüksuse jagamine – Linda Kelu-Toome
5. EN 680 Projekteerimistingimuste väljastamine – Mati Tamm
6. EN 682, 683, 691 Ehitusloa väljastamine- Mati Tamm
7. EN 681 Ehitusteatise teavitatuks lugemine – Mati Tamm
8. EN 685 Loa andmine välireklaami paigaldamiseks – Eele Ehasoo
9. VME „Tapa valla 2019. aasta 2. lisaeelarve kinnitamine" – Mati Kanarik
10. Tapa valla 2020. aasta eelarve- Mati Kanarik
11. EN 687 Tapa valla alustava ettevõtja 2019 aasta toetuste taotlusvooru hindamistulemuste kinnitamine ja toetuse eraldamine – Marko Teiva
12. VME „Tapa Vallavolikogu 30.09.2019 määruse nr 66 „Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise ja muutmise kord" muutmine" – Marko Teiva 
13. EN 688 Tapa Vallahooldus töötajate koosseisu kinnitamine – Lembit Saart
14. EN 690 Tamsalu Lasteaed Krõll hoolekogu koosseisu kinnitamine – Anne Roos 
15. EN 671 Tapa Valla Kultuurikeskuse töötajate koosseisu kinnitamine, 2. arutelu - Indrek Jurtšenko
16. EN 672 Tapa Valla Spordikeskuse töötajate koosseisu kinnitamine, 2. arutelu - Indrek Jurtšenko
17. VOE "Tapa Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis"- Riho Tell
18. EN 689 Porkuni Kooli hoolekogusse esindaja määramine – Riho Tell