Tapa Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 16. detsembril kell 15:00

 

Tapa Vallavolikogu 32. istung toimub esmaspäeval 16. detsembril 2019, kell 15.00 Tapa Kultuurikojas (Kesk tn 4, Tapa, garaaž-seminariruum, 0 korrus).

 

Päevakorras:

 1. 15.00 – 15.10 Tapa Vallavolikogu määruse „Tapa valla Spordikooli põhimääruse muutmine" eelnõu – Aune Suve-Kütt
 2. 15.10 – 15.25 Tapa Vallavolikogu määruse „Tapa valla haridus ja noorsootöö arengukava kinnitamine" eelnõu – Anne Roos, Aune Suve-Kütt
 3. 15.25 – 15.35  Tapa Vallavolikogu otsuse „Vallavalitsusele hanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine (ajalehe küljendamine ja trükkimine) – Ene Orgusaar
 4. 15.35 – 15.40 Tapa Vallavolikogu otsuse „Tapa Vallavolikogu ettepanekud Rakvere valla üldplaneeringu lähteseisukohtadele ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsusele" eelnõu – Linda Kelu-Toome
 5. 15.40 – 15.50 Tapa Vallavolikogu määruse „Erateede avalikuks kasutamiseks määramise kord"  eelnõu – Jaanus Annus
 6. 15.50 – 16.00 Tapa Vallavolikogu määruse „Tapa valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumise ja kasutamise eeskiri" eelnõu – Mailis Alling
 7. 16.00 – 16.10 Tapa Vallavolikogu otsuse „Tapa Vesi OÜ põhikirja kinnitamine"  eelnõu – Andrus Freienthal
 8. 16.10 – 16.20 Tapa Vallavolikogu määruse „Sotsiaaltoetuste määrad" eelnõu  - Ene Augasmägi
 9. 16.20 – 16.30 Vaheaeg
 10. 16.30 – 16.40 Tapa Vallavolikogu otsuse „Muudatused Tapa Vallavalitsuse liikmete koosseisus" eelnõu – Riho Tell
 11. 16.40 – 16.45 Tapa Vallavolikogu otsuse „Preemia maksmine" eelnõu – Maksim Butšenkov
 12. 16.45 – 17.05  Tapa Vallavolikogu määruse „Tapa valla 2020. aasta eelarve kinnitamine" eelnõu, 2. lugemine – Mati Kanarik
 13. 17.05 – 17.20 Info