« Tagasi

Punamonumentide eemaldamisest avalikust ruumist

Tapa Vallavalitsus, lähtudes:

  • Sõjahaudade kaitse seaduse § 8. „Ümbermatmisele kuuluvad säilmed ja ümbermatmise otsustamine" sätestatust
  • Karistusseadustiku § 1511. sätestatust, kus sedastatakse et Eestis on keelatud agressiooniakti, genotsiidi, inimsusevastase kuriteo või sõjakuriteo toimepanemisega seotud sümboli avalik eksponeerimine neid tegusid toetaval või õigustaval viisil. Samuti on keelatud § 92. kohaselt sõjapropaganda ja § 151. kohaselt vaenu õhutamine.
  • Riigikantselei monumentide hindamise alamtöörühma otsusest
  • Kaitseministeeriumi sõjahaudade komisjoni otsusest
  • Muinsuskaitseameti seisukohast
  • Pidades silmas, et teise maailmasõja ajal hukkunud inimeste matmispaigad ei saa olla objektideks, milliste kaudu ning kus eksponeeritud sõnumile ja sümboolikale tuginedes õigustatakse okupatsiooni, genotsiidi, totalitarismi, impeeriumiideoloogiat ning nende egiidi all toimunud vägivalda nii minevikus kui tänasel päeval.
  • Lähtudes asjaolust, et punamonumendid on olnud provokatsioonide ajendiks ja sihtmärgiks.

Eemaldab Tapa Vallavalitsus avalikust ruumist punamonumendid Tapal Paide maantee 14 ning Tamsalus kultuurimaja pargis Sõpruse tn 3. Monumendid asendatakse neutraalsete hauatähistega. Punamonumentide juurde maetud teise maailmsõja ohvrite säilmete ümbermatmise Tapa uuele kalmistule viib läbi Eesti Sõjamuuseum 2023. aasta jooksul.

Foto: M. Abel