Maa-amet kuulutas välja kirjaliku enampakkumise

 
Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord" (Kord).
 
Pakkumisi saab kirjalikult esitada teate avaldamisest kuni 12.03.2019 kella 10:30 -ni.
 
Müügis olevaid kinnisasjad leiad Maa-ameti kodulehelt: http://www.maaamet.ee/maamyyk/index.php?e_id=331
(Tapa vallast on müügis kaks kinnisasja, nimekirjas 27. ja 28.)