Talihooldus valla teedel

 

Tänavune talv on erakordne, sest ilmaolud vahelduvad kiiresti väikeste ajavahemike jooksul: tugevatele lumesadudele on korduvalt järgnenud pikaajalised sulad. Sulailmad on tundide jooksul läinud üle miinuskraadideks ja lumesajuks. Tapa vallale hankelepingute alusel talihoolduse teenust osutavad ettevõtted on püüdnud teha kõik, mis vähegi võimalik, kuid kahjuks ideaalset teede seisunditaset on praktiliselt võimatu saavutada.

Tuginedes Majandus- ja taristuministri määrusele „Tee seisundinõuded" on käesoleval talvel olnud tegemist raskete ilmaoludega. Tavaolukorras peavad teed olema lumevabad kella 7.30-ks, kuid raskete ilmaolude puhul võib see osutuda mittetäidetavaks ülesandeks. On olnud päevi, mil olukord oli lähedane hädaolukorrale, ka Maanteeamet ei suutnud Tapa vallas asuvaid riigiteid lumest õigeaegselt puhastada.

Tapa ja Tamsalu peatänavad on hoitud üsna heas korras ja suurema osa talvest lume- ja jäävabad. Kõrvaltänavatel pole lund puhastatud kuni asfaldini, kinnisõidetud lumi on muutunud jääks ja seda on raske tänavatelt eemaldada. Asulate peatänavate ja kõrvaltänavate seisunditasemed on erinevad, ehk peatänavatele esitatavad nõuded on kõrgemad. Samas on talvist teehooldust pidevalt teostatud, võimalik, et tööde teostamise kvaliteet on kohati ebaühtlane. Tegeleme sellega pidevalt, et asi paremaks muutuks.

Libedusetõrjeks kasutatakse kloriide, graniidipuruga katmist ning liivatamist, ka püütakse kõrvaltänavatel spetsiaalse traktorisahaga jääd purustada. Samas, libedusetõrje teostamine ei too automaatselt kaasa liiklejate õigustatud ootust sellele, et igal ajahetkel on teeolud sellised, et autojuhil või jalgsiliiklejal ei ole vaja järgida ettevaatusabinõusid.

Tulenevalt liiklusseaduses sätestatule peab sõiduki juht arvestama sõidukiiruse ja sõidustiili valikul oma sõidukogemust, teeolusid, tee ja sõiduki seisundit, veose iseärasusi, ilmastikutingimusi, liikluse tihedust ning muid liiklusolusid, et ta suudaks seisma jääda sõiduki eespoolse nähtavusulatuse piires ning teel oleva sellise takistuse ees, mida juht pidi ette aimama; samuti vähendama kiirust ning vajaduse korral seisma jääma, kui tingimused seda nõuavad, eriti siis, kui nähtavus on halb.

 

Infoks, et 2018 aasta detsembrikuus teostati vallas talvist teehooldust 36 500 euro eest; 2019 aasta jaanuarikuus 117 800 euro eest. Väga suur on tõenäosus, et käesoleva aasta veebruarikuu kulud tulevad selle talve suurimad.

Kohalik omavalitsus on kohustatud tagama kohalike teede sõidetavuse ja kohaliku teedevõrgu toimimise ning tingimused ohutuks liiklemiseks. Kokkuvõtteks mööname, et lumerohke talv tekitab probleeme nii omavalitsusele kui ka kodanikele, kuid Tapa vald on valdavalt suutnud tagada kohalike teede sõidetavuse. Rõhutame, teehoolduse tulemuse kvaliteet on kohati ebaühtlane, kuid kohalike teede sõidetavus pole katkenud. Kohalik omavalitsus teeb jätkuvalt kõik selleks, et sõiduteed ja kõnniteed oleksid hooldatud, kuid siiski eeldame kodanikelt mõistvat suhtumist ja palume liigeldes olla väga ettevaatlikud, sest on olukordi, kus me õigeaegselt ei jõua vahelduvatele ilmaoludele järele.

 

Tapa Vallavalitsus