Tamsalus toimus Tapa valla tunnustamisüritus ja EV 101. sünnipäeva tähistamine

Eile õhtul tähistati Tamsalu Kultuurimajas Eesti Vabariigi 101. sünnipäeva kontsert-aktusega. Kontserdil esinesid erinevad Tapa valla tantsukollektiivid ja õpetaja Kadri Kase lauluklassi ansambel. Enne ja pärast kontserti said külastajad vaadata ka fotonäitust „Kaunis koduvald". Fotodel on meie valla kaunimad vaated, mis on piltidele püütud kohaliku fotograafi Tiiu Heinsoo poolt. Pidulikul üritustel tunnustati ka Tapa valla silmapaistvamaid Aasta Tegu tiitliga ja jagati tänukirju.

Tunnustus Aasta Tegu anti välja neljas kategoorias: kultuuri- ja spordivaldkonnas, haridus-ja noorsootöövaldkonnas, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas ja ettevõtlus- ja vabatahtliku töö valdkonnas.

 

Aasta Tegu kultuuri- ja spordivaldkonnas

Marta Pajula 

Tapa Gümnaasiumis igapäevaselt õppiv ja Tapa Valla Spordikoolis ning Spordiklubis Tapa treeniv Marta Pajula, on väga edukas noor naismaadleja. Marta on saavutanud märkimisväärseid tulemusi juba mitmeid aastaid ja olnud maakonnas noorsportlase kategoorias korduvalt ka nominendi staatuses. 2018. aastal saavutas Marta Euroopa Meistrivõistlustel naistemaadluses kadettide vanuseklassis pronksmedali, maailmameistrivõistlustel 5. koha ja  Põhjamaade meistrivõistlustel I koha. Marta Pajula tegi eelmisel aastal maadluses puhta töö aga Eesti tasandil. Nimelt on ta Eesti meister 2018 nii naiste maadluses täiskasvanute, juunioride kui ka kadettide seas. Kõrval alal, sumos, võitis Marta 2018. aastal Euroopa Meistrivõistlustel juunioride arvestuses pronksmedali individuaalselt ja kulla võistkondlikult ja on ka sellel alal Eesti meister.

 

Aasta Tegu kultuuri- ja spordivaldkonnas

Kadri Kask

Kadri Kask töötab  Tamsalu Kultuurimajas 2006ndast aastast lauluklassi juhendajana, hiljem lauluklassi õpetajana. Põhitöö kõrval töötab Tamsalu Gümnaasiumi muusikaõpetajana. Osaleb  aktiivselt Tamsalu kultuurisündmuste korraldamisel, olles abiks nõu ja jõuga. 2018. aastal etendus Tamsalu Kultuurimajas Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud kontsert-etendus "Aeg", millesse olid kaasatud enamus kultuurimaja ringidest ja ringijuhtidest. Sündmuse loomingulise kollektiivi juhiks ja ideeautoriks oli Kadri Kask. Kadri ette valmistada ja korraldada olid kõik selle üritusega seotud laulmisetteasted. Tegemist oli väga suure ja hästi korraldatud sündmusega, mille menust räägib see, et  etendus tuli publiku soovil  kordusele.

 

Aasta Tegu haridus-ja noorsootöövaldkonnas

Tapa Vene Põhikool

Tapa Vene Põhikooli kollektiiv on saavutanud mitmeid kõrgeid tunnustusi haridusvaldkonnas, mis on kooli personali süsteemse õppe- ja kasvatustöö tulemus. 2018 aastal omistati Tapa Vene Põhikoolile keelekümblusprogrammi kvaliteediauhind. See on tunnustus kauaaegse metoodilise tegevuse eest. Kool osaleb järjepidevalt LAK õppes, õpetajad jagavad ainealaseid ning keelekümblusmetoodika kogemusi ja praktikaid kolleegidele vallas, maakonnas ja üle- eestiliselt. Koolis tähistatakse eesti rahvakalendri tähtpäevi ja Eesti Vabariigi aastapäevaaktust eesti keeles, toimuvad järjepidevad muuseumi- ja teatri ühiskülastused, töötavad eestikeelsed huviringid. Kooli kollektiivi kvaliteetset tööd tunnustati ka 2017. aastal, kus koolile omistati Tartu Ülikooli eetikakeskuse poolt ,,Hea kooli teerajaja 2017" tiitel ja logo.

 

Aasta Tegu haridus-ja noorsootöövaldkonnas

Katri Lehtsalu

20. oktoobril 2018. aastal tähistas Lehtse Kool järjepideva hariduse andmise 155. aastapäeva Lehtse piirkonnas. Selle pidupäeva puhul ilmus oluline ja ajatu raamat „Lehtse Kool Pruuna mõisas", mille autoriks on Lehtse Kooli vilistlane Katri Lehtsalu. Raamat „Lehtse Kool Pruuna mõisas" koondab kokku kooli elu ja ajaloo mis on suur ja oluline osa Lehtse kogukonna ajaloost ja samas ka väike killukene Eesti Vabariigi ajaloost. Eesmärk oli kaardistada ja jäädvustada kohaliku paikkonna hariduse ajalugu. Kogutud materjali põhjal valmis raamat, mille maht on 252 lehekülge, millede vahel on CD-plaat 100 pildiga. Katri on alates 1993. aastast Tapa Gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja, ta on varem avaldanud perekonnaromaani "Papa pärandus", luuleraamatu "Iseendast läbi ja iseenda kaudu", osalenud Tapa Gümnaasiumi kroonikaraamatute väljaandmisel ja seda tänavugi.

 

Aasta Tegu sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas

Viru Haigla AS

2018. aasta alguses avas Viru Haigla AS Tapa linnas esmatasandi tervisekeskuse. Keskuse tegevuse eesmärgiks on tagada tervishoiuteenuste kättesaadavus ja mitmekülgsus kombineeritult sotsiaal- ja tervishoiuteenustega. See keskus on Lääne-Virumaal esimene ja Eestis üle 60 planeeritava tervisekeskuse seast üks esimesi. Keskus tagab võimaluse järjepideva esmatasandi arstiabi teenuse osutamise Tapa linna, valla ja ümberkaudsete inimeste jaoks. Tervisekeskuses võtavad vastu eriarstid, füsioterapeudid ja tehakse õendustoiminguid ambulatoorselt. Eriarstidena võtavad patsiente vastu naistearst, kõrva-nina-kurguarst ja hambaarst. Samuti on võimalik saada endoskoopiliste uuringute, ultraheli, magnetravi ja röntgeni teenust. Veel tegeleb Viru Haigla ka "eakate kodu" ja "erihoolekande" teenuste osutamisega.

 

Aasta Tegu ettevõtlus- ja vabatahtliku töö valdkonnas

Eva Klaas

Eva Klaas on olnud viimastel aastatel Tapa piirkonnas järjepidev igapäevaelu tegevuskajastaja. Eva algatatud kogukond facebookis kannab nime ''Suurenenud Tapa vald'' Grupil on 1130 liiget. Lisaks on ta aktiivne infokorjaja ja edastaja veel mitmes erinevas Tapa valla infoväljaga seotud facebooki kontolehel. Iga päev on piirkonna erinevatest paikadest fotosid, nii loodusest, toimuvatest sündmustest, muudatustest linnapildis, ehitised, parkide ilme muutused. Sündmused on kajastatud asjakohase infoga. Eva haldab piirkonna ajalooks muutuvat infot Facebookis vabatahtlikuna ning teeb seda professionaalselt. Eva oli ka aastaid Virumaa Teataja ajakirjanik, aidates kaasa Tapa vallast positiivsema kuvandi loomisel.

 

Tänukirjad:

Tiina Paas - Tapa valla ajaloopärandi eeskujuliku aastate pikkuse talletamise eest.

Vaike Hiet - kauaaegse panuse eest Tapa linna liikumispuuetega inimeste tegevuste organiseerimistöö juhtimises.

Lehtse Kammerkoor - eduka esinemise ja saavutatud hõbediplomi eest koorikonkursil Prahas.

Georgi Särekanno - kauaaegse panuse eest Jäneda kultuuriellu ja kogukonna arendamisse.

Andres Heinapuu - tubli panuse eest Tapa valla kultuurivaldkonna edendamisel.

Rene Rebane - suure panuse eest Tapa vabastamise 100. aastapäevaürituste korraldamisel.

1. jalaväebrigaad - suure panuse eest Tapa vabastamise 100. aastapäevaürituste korraldamisel

Viru Malev - suure panuse eest Tapa vabastamise 100. aastapäevaürituste korraldamisel.

Operail - suure panuse eest Tapa vabastamise 100. aastapäevaürituste korraldamisel

 

Aitäh kõikidele tublidele inimestele, kes edendavad elu Tapa vallas. Oleme uhked ja tänulikud kõikide panuse eest! Soovime kaunist saabuvat 101. Vabariigi Aastapäeva!