Jäneda Kooli lasteaiarühm Päikeseratas vajab alates 5. augustist 2020 rõõmsameelset, lapsi armastavat, loodust ja liikumist hindavat ning heade arvutioskustega õpetajat

Kui oled valmis töötama mõnusas liitrühmas (paindlik töögraafik!) ning ühise perena toimivas lasteaed-põhikoolis, kui sul on vähemalt bakalaureus  haridusteadustes (või sellele vastav haridustase), siis saada avaldus ja CV e-kirjaga aadressile ylle@janedakool.ee hiljemalt 24. juuliks 2020!

_______________________________________________________________________________________
Tapa Vesi OÜ otsib kaugküttevõrgu haldurit.
 
Tapa Vallavolikogu oma 22.06.2020 otsusega nr 186 otsustas korraldada soojusenergia edastamist, jaotamist ja müüki Tapa linna kaugküttepiirkonna tarbijatele alates 01.08.2020 Tapa valla 100% osalusega võrguettevõtja Tapa Vesi OÜ kaudu ning anda Tapa Vesi OÜ-le ainuõigus Tapa linna kaugküttepiirkonna kaugküttevõrgu haldamiseks, milleks on kaugküttevõrgu arendamine, laiendamine, uute tarbijate liitmine, soojuse ostukonkursside korraldamine ja muud haldusküsimused.
 
Seoses sellega otsime töötajat kaugküttevõrgu halduri töökohale.
 
Kandideerimise tähtaeg 17.07.2020
Tööle asumise aeg: august 2020
 
Töökoha asukoht:
Tapa Vesi OÜ
Rakvere tee 1, Tapa linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond
 
Tööülesanded on järgmised:
 • Tapa linna kaugküttevõrgu käitamise, hoolduse ja remonttööde korraldamine
 • Tapa linna kaugküttevõrgu piirkonna arendamise korraldamine
 • Tapa linna kaugküttevõrguga liitunud klientidega suhtlemine
 • Tapa linna kaugküttepiirkonna soojatootjaga ja kohaliku omavalitsusega suhtlemine
 • Tapa linna kaugküttepiirkonnas soojuse lõpptarbijahinna kooskõlastamine Konkurentsiametiga 
 
Nõuded kandidaadile:
 • Vähemalt kesk- või keskeriharidus
 • Töökogemus sarnasel ametikohal
 • Keeleoskused:
  • eesti keel – nõutud kõrgtasemel
  • vene keel – soovituslik
 • Arvuti kasutamise oskus – kesktase
 • Autojuhilubade (B kategooria) olemasolu
 
Kandidaadilt ootame tehniliste jooniste ja valdkonnaga seotud seaduste lugemise oskust, head koostöövõimet ning meeskonnatöö oskust, pingetaluvust ning kohusetundlikkust.
 
Omalt poolt pakume: 
 • sõbralikku ja toetavat meeskonda;
 • motiveerivat palka;
 • erialast täiendkoolitust;
 • 30-päevast põhipuhkust.
 
Kandideerimiseks palume saata oma CV ja lühike motivatsioonikiri koos palgasooviga hiljemalt 17.07.2020 aadressile tapavesi@tapavesi.ee.
 

 

Küsimuste korral palume ühendust võtta Tapa Vesi OÜ tegevjuhiga – aare.palmsalu@tapavesi.ee +372 555 372 52

 

_______________________________________________________________________________________

 

Tapa Valla Kultuurikeskus otsib töötajat Tapa Kultuurikoja administraatori kohale.
 
Kandideerimise tähtaeg 19.07.2020
Tööle asumise aeg: august 2020
 
Töökoha asukoht: 
Tapa Kultuurikoda
Kesk tn 4, Tapa Linn, Tapa Vald, Lääne-Viru maakord
 
Tööülesanded on järgmised:
1) Tapa Kultuurikoja igapäevase töökorralduse koordineerimine
2) Tapa Kultuurikoja töötajate töögraafikute koostamine ja jälgimine
3) Tapa Kultuurikoja rentike vastuvõtmine, suhtlemine ja klienditeenindamine.
4) Tapa Kultuurikoja kino kava haldamine ja koostamine
5) Tapa Valla Kultuurikeskuse direktori abistamine ja nõustamine
6) Tapa Valla Kultuurikeskuse korraldatavate ürituste läbiviimise abistamine.
 
Nõuded kandidaadile:
Töökogemus sarnasel ametikohal vähemalt 1 aasta
Haridustase bakalaureus või rakenduslik kõrgharidus vastaval alal
Keeleoskused:
 • eesti keel - nõutud
 • inglise keel - soovituslik
 • vene keel - soovituslik
Arvuti kasutamise oskus - kesktase
 
Kandidaadilt ootame kohusetundlikkust, täpsust, viisakust ja puhtust oma töös.
 
Omalt poolt pakume:
 • Vaheldusrikast tööd
 • Paindlikku töögraafikut
 • Sõbralikku töökeskkonda
 • Põnevaid väljakutseid

Kandideerimiseks palume saata oma CV ja lühike motivatsioonikiri hiljemalt 19.07.2020 keskööks aadressile edmar.tuul@tapa.ee


Küsmuste korral palume ühendust võtta Tapa Kultuurikeskuse direktoriga - edmar.tuul@tapa.ee (+372 5356 7007)

_______________________________________________________________________________________

 

Tapa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi

FINANTSSPETSIALISTI

ametikoha täitmiseks

 

Finantsspetsialisti peamisteks teenistusülesanneteks on vallavalitsuse finantsvaldkonna töö juhtimine, valla finantspoliitika kujundamine ja arendamine, valla eelarve koostamine ja täitmise kontrollimine ning vallavara kasutusse andmise ja võõrandamise korraldamine.

 

SOBIVALT KANDIDAADILT OOTAME:

 • kõrgharidust (majandus- või finantsalane);
 • riigi- ja kohaliku omavalitsuse süsteemi ja seda reguleerivate õigusaktide tundmist;
 • eelarve koostamise ja finantsaruandluse põhimõtete tundmist;
 • vähemalt 2-aastast töökogemust ametikohaga seotud tegevusvaldkonnas;
 • ametikohal vajalike teksti- ja tabelitöötlusprogrammide ning andmekogude kasutamisoskust (kasuks tuleb kogemus VeeRA tarkvaraga);
 • väga head eesti keele oskust;
 • otsustus- ja vastutusvõimet;
 • täpsust ja analüüsivõimet.

 

Pakume:

 • paindlikku tööaega, kaugtöö võimalust;
 • sõbralikku ja toetavat meeskonda;
 • enesetäienduse ja –teostuse võimalusi;
 • erialast täiendkoolitust;
 • 35-päevast põhipuhkust.

 

Ametikohale asumine 03.08.2020.

 

CV ja motivatsioonikirja palume esitada meiliaadressile vallavalitsus@tapa.ee 06. juuliks 2020 märksõnaga „finantsspetsialist". Täiendav info vallavanema Riho Tell telefonil 514 3750.

________________________________________________________________________________________

Puidutöötlemisettevõte Leventek OÜ otsib oma  kollektiivi pakkijat. 
Võimalik väljaõpe kohapeal. Stabiiline töökoht. 
 
Asukoht: Tamsalu, Tööstuse 11.
 
Kontakt: Mob. 555 23 028 / toomaspuust@gmail.com