_______________________________________________________________________________________

 

Tapa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi

 

TAMSALU GÜMNAASIUMI DIREKTORI

ametikoha täitmiseks

 

Gümnaasiumi direktori põhiülesanne on kooli juhtimine ja igapäevase töö korraldamine, õppe- ja kasvatustegevuse korraldamine ning tulemuslikkuse ja kooli üldise arengu tagamine.

 

Kandidaadile esitatavad nõuded:

  • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
  • juhtimiskompetentsus ja -kogemus.

 

Kandidaadilt ootame:

  • väga häid teadmisi haridusvaldkonnas;
  • valmisolekut lähtuda oma töös ja isiklikus arengus haridusjuhi kompetentsimudelist;
  • nüüdisaegse organisatsiooni edukaks juhtimiseks vajalikke isikuomadusi
  • eesti keele oskust kõrgtasemel          

Pakume:

  • huvitavat ja vastutusrikast tööd
  • eneseteostuse võimalust kooli arendamisel

 

Nägemus kooli arengust, elulookirjeldus, ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad  saata digiallkirjastatult Tapa Vallavalitsuse e-posti aadressil vallavalitsus@tapa.ee hiljemalt 27. maiks 2019. Ametikohale asumine juulis 2019.

 

Täiendav info: vallavanem Riho Tell, telefon 322 8432, riho.tell@tapa.ee

Lisainfo Tamsalu Gümnaasiumi kohta http://tamsalukool.ee/