26.09.22

Tapa Vallavolikogu 15. istung toimub neljapäeval 29. septembril 2022, kell 16.00 Tapa Kultuurikoja suures saalis (Kesk 4, Tapa linn).

Päevakorra projekt:

  1. 16.00 – 16.15 Tapa Vallavolikogu otsuse „Tapa valla üldplaneeringu kehtestamine" eelnõu – ettekandja Linda Kelu-Toome, maakorraldaja
  2. 16.15 – 16.20 Tapa Vallavolikogu määruse „Määruse kehtetuks tunnistamine" eelnõu – ettekandja Linda Kelu-Toome, maakorraldaja
  3. 16.20 – 16.30 -  Tapa Vallavolikogu 27.01.2020 määruse nr 78 „Tapa valla kaugküttepiirkondade soojusmajanduse arengukava aastateks 2020-2032" muutmine" eelnõu – ettekandja Andrus Freienthal, abivallavanem
  4. 16.30 – 16.45 Tapa Vallavolikogu otsuse „Vallavalitsusele riigihanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine (ajalehe küljendamine ja trükkimine)" eelnõu – ettekandja Ene Orgusaar, hankespetsialist
  5. 16.45 – 17.00 Tapa Vallavolikogu määruse „Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine" eelnõu   - ettekandja Riina Haljasoks, abivallavanem
  6. 17.00 – 17.30 Info
Toimetaja: KUIDO MERITS