10.10.18

 

Vallavolikogu istungi päevakorra projekt, 15.10.2018

 

  1. Volikogu otsuse eelnõu „Tapa vallavanema valimine".
  2. Volikogu otsuse eelnõu „Vallavanemale töötasu ja hüvitiste määramine".
  3. Volikogu otsuse eelnõu „Vallavolikogu alaliste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine".
  4. Volikogu otsuse eelnõu „Tapa vallavolikogu esimehe valimine".
  5. Info.

 

Toimetaja: ILONA ALLA