18.03.15

 

18. istung 26.02.2015

 

1.

15.00 - 15.05

Istungi avamine ja rakendamine

Istungi juhataja

2.

15.05 – 15.15

Volikogu otsuse eelnõu „Katastriüksusele sihtotstarbe määramine"

Kairi Maasen

3.

15.15 – 15.30

Volikogu otsuse eelnõu „Kohanime määramine"

Kairi Maasen

4.

15.30 – 16.00

Volikogu määruse eelnõu „Tapa valla 2015. aasta lisaeelarve kinnitamine" Lisa 1, Lisa 2, Lisa 3, Seletuskiri

Mati Kanarik

5.

16.00 – 16.15

Volikogu määruse eelnõu „Tapa Vene Põhikooli põhimäärus"

Mare Tõnisson

Naima Sild

6.

16.15 – 16.20

Istungi lõpetamine

Istungi juhataja

 

Toimetaja: ILONA ALLA