Vallavolikogu istungi päevakorra projekt, 26.11.2018