22.11.18

Vallavolikogu istungi päevakorra projekt, 26.11.2018

3. 16.15 – 16.20 Volikogu otsuse eelnõu „Nõusoleku andmine Osaühingu IRIS FIBER õhusaasteloa taotluseleLISATaotlus - Mailis Alling
4. 16.20 – 16.25 Volikogu otsuse eelnõu „Nõusoleku andmine Aktsiaseltsi E-Betoonelement õhusaasteloa muutmise taotlusele" LISATaotlus – Mailis Alling
5. 16.25 – 16.30 Volikogu määruse eelnõu „Lapsevanemate poolt kaetava osalustasu kehtestamine Tapa valla koolieelsetes lasteasutustes" – Anne Roos
6. 16.30 – 16.40 Volikogu otsuse eelnõu „Tapa valla ja Kadrina valla vaheliste piiride muutmine" Margit Halop
7. 16.40 – 16.45 Volikogu määruse eelnõu „Kohanimede määramise kord" – Margit Halop
8. 16.45 – 16.55 Volikogu määruse eelnõu „Maaõiguse valdkonnas kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine" Margit Halop
10. Vaheaeg 17.10 – 17.25
11. 17.25 – 17.35 Volikogu määruse eelnõu „Kaevetööde eeskiriLisa 1Lisa 2 – Andrus Freienthal
13. 17.40 – 17.55 Volikogu määruse eelnõu „Tapa valla 2019 aasta eelarve kinnitamineseletuskiriLISAD – Riho Tell
14. 17.55 – 18.10 Volikogu otsuse eelnõu „Volikogu revisjonikomisjoni koosseisu kinnitamine" – Alari Kirt
15. 18.30 – 18.35 Info
 
Toimetaja: ILONA ALLA