26.06.15

1.

15.00 - 15.05

Istungi avamine ja rakendamine

Istungi juhataja

2.

15.05 – 15.20

Volikogu otsuse eelnõu „Tapa valla vee-ettevõtja määramine ja tegevuspiirkonna kehtestamine"

Aare Palmsalu

Mati Kanarik

3.

15.20 – 15.30

Volikogu määruse eelnõu „Tapa valla 2015. aasta teise lisaeelarve kinnitamine" Lisad Seletuskiri

Mati Kanarik

4.

15.30 – 16.00

Informatsiooni andmine Tapa Vallavolikogule kolmepoolsetest läbirääkimistest Tapa linna kaugküttesüsteemi arendamiseks ja Tapa vallale kuuluvate  raudteeharude rekonstrueerimiseks ja läbirääkimiste jätkamiseks volikogu nõusoleku (loa) saamine.

Alari Kirt

5.

16.00 – 16.15

Vaheaeg

 

6.

16.15 – 16.20

Volikogu otsuse eelnõu „Katastriüksustele sihtotstarbe määramine"

Kairi Maasen

7.

16.20 – 16.25

Volikogu otsuse eelnõu „Maade munitsipaalomandisse taotlemine"

Kairi Maasen

8.

16.25 – 16.40

Volikogu määruse eelnõu „Tapa Vallavolikogu 16.04.2009 määruse nr 111 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Tapa vallas" muutmine"

Karmen Kaar

9.

16.40 – 16.45

Volikogu määruse eelnõu „Tapa Vallavolikogu 09.12.2010 määruse nr 28 „Valla eelarvest makstavate toetuste määrade kinnitamine" muutmine"

Karmen Kaar

10.

16.45 – 16.50

Volikogu otsuse eelnõu „Tapa Vallavolikogu 21.11.2013 otsuse nr 6 "Volikogu komisjonide koosseisu kinnitamine" muutmine"

Aivi Must

11.

16.50 – 16.55

Volikogu otsuse eelnõu „Tapa Vallavolikogu 21.11.2013 otsuse nr 6 "Volikogu komisjonide koosseisu kinnitamine" muutmine"

Urmas Roosimägi

12.

16.55 – 17.00

Istungi lõpetamine

Istungi juhataja

 

Toimetaja: ILONA ALLA