25.02.16

 

29. istung 25.02.2016

 

1. 15.00 - 15.10 Istungi avamine ja rakendamine Istungi juhataja
 
2. 15.10 – 15.40 Kaitseväe Tapa linnaku juurde (peamiselt linnakust lõunasse) rajada kavatsetava lähiharjutusala tutvustamine Kaitseministeeriumi esindaja
 
3. 15.40 – 15.45 Volikogu otsuse eelnõu „Katastriüksusele sihtotstarbe määramine" Kairi Maasen
 
4. 15.45 – 15.50 Volikogu otsuse eelnõu „Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks" (valla hallatavate asutuste automaatse tulekahjusignalisatsiooni ja valvesüsteemide hoolduseks) 
Ene Orgusaar
 
5. 15.50 – 16.00 Volikogu otsuse eelnõu "Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks" (valla hallatavate asutuste tehnilise valveteenuse osutamiseks) Ene Orgusaar
 
6. 16.00 – 16.15 Vaheaeg
 
 
8. 16.25 – 16.40 Volikogu määruse eelnõu „Tapa valla 2016. aasta lisaeelarve kinnitamine" Seletuskiri LISAD Mati Kanarik
 
 
 
11. 17.20 – 17.30 Istungi lõpetamine Istungi juhataja
Toimetaja: ILONA ALLA