26.02.24

Tapa vallavolikogu 35. istung toimub neljapäeval 29. veebruaril 2024, kell 15.00 Tapa Vallavalitsuses volikogu istungite saalis (III korrus, Pikk 15, Tapa).

Kuna päevakord sisaldab suurt arutelu nõudvaid eelnõusid, on istungi algus tavapärasest tunni võrra varasem.

Päevakorra projekt:

1.         15.00 – 15.30 Tapa vallavolikogu määruse „Tapa valla arengukava 2023-2035 ja eelarvestrateegia 2024-2028" eelnõu, II arutelu – ettekandja Marko Teiva, arendusspetsialist

2.         15.30 – 15.45 Tapa vallavolikogu määruse „Tapa valla 2024. aasta eelarve kinnitamine" eelnõu, II arutelu – ettekandja Helen Ruberg, finantsspetsialist

3.         15.45 – 15.55 Tapa vallavolikogu otsuse „Projekti „Tapa keskusala I etapp" omaosaluse garanteerimine" eelnõu – ettekandja Marko Teiva, arendusspetsialist

4.         15.55 – 16.05 Tapa vallavolikogu otsuse „Lääne-Viru maakonna arengustrateegia tegevuskava 2024-2028 heakskiitmine" eelnõu – ettekandja Riho Tell, vallavanem

5.         16.05 – 16.30 Tapa vallavolikogu 22.06.2020 määruse 81 „Tapa valla haridus ja noorsootöö arengukava kinnitamine" lisa 9 Hariduse ja noorsootöö arengukava  tegevuskava muutmine" eelnõu – ettekandja Ene Augasmägi, osakonnajuhataja

6.         16.30 – 16.40 Vaheaeg

7.         16.40 – 17.00 Tapa vallavolikogu otsuse „Tapa valla munitsipaalkoolide ümberkorraldamine" eelnõu - ettekandja Ene Augasmägi, osakonnajuhataja

8.         17.00 – 17.10 Tapa vallavolikogu otsuse „Arvamuse andmine Tõõrakõrve uuringuruumi uuringuloa taotluse kohta" eelnõu  – ettekandja Mailis Sepp, keskkonnaspetsialist

9.         17.10 – 17.25 Tapa vallavolikogu määruse „Tapa valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2024 – 2027" eelnõu – ettekandja Jaanus Annus, teede- ja liikluskorralduse spetsialist

10.       17.25 – 17.35 Tapa vallavolikogu 25.01.2024 määruse nr 31 "Tapa valla koolieelsetes munitsipaal-lasteasutustes vanema poolt kaetavate kulude suurus ja nende tasumise kord" muutmine" eelnõu - ettekandja Ene Augasmägi, osakonnajuhataja

11.       17.35 – 17.45 Tapa vallavolikogu otsuse „Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine" eelnõu – ettekandja Mart Lees, revisjonikomisjoni esimees

12.       17.45 – 18.00 Info

 

Toimetaja: KUIDO MERITS