37. istung 22.06.2020

Tapa Vallavolikogu 37. istung toimub esmaspäeval 22. juunil 2020, kell 15.00
Tamsalu Gümnaasiumis (Kesk 11, Tamsalu, aula).
 
Päevakord: 
1. 15.00 – 15.30 „Tapa kesklinna ruumilise arengu perspektiivid" - maastikuarhitekt Karin Bachmann
 
2. 15.30 – 15.45 Tapa Vallavolikogu otsuse 
3. 15.45 – 16.05 Tapa Vallavolikogu määruse 
„Tapa valla haridus ja noorsootöö arengukava kinnitamine" eelnõu – Rain Sepping, Anne Roos, Aune Suve-Kütt;
LISA
 
4. 16.05 – 16.20 Tapa Vallavolikogu määruse 
„Tapa valla 2020. aasta lisaeelarve kinnitamine" eelnõu –  Mati Kanarik, Riho Tell
Lisad; seletuskiri
 
5. 16.20 – 16.30 Tapa Vallavolikogu määruse 
„Tapa valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2020 – 2023" eelnõu, 2. lugemine– Jaanus Annus, Andrus Freienthal
Lisa, tabelid
 
6. 16.30 – 16.45 Tapa Vallavolikogu otsuse 
„Tapa Vallavolikogu hariduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine" eelnõu – Maksim Butšenkov
 
7. 16.45 – 16.55 Vaheaeg
 
8. 16.55 – 17.15 Tapa Vallavolikogu otsuse 
9. 17.15 – 17.25 Tapa Vallavolikogu otsuse 
10. 17.25 - 17.30 Tapa Vallavolikogu otsuse 
11. 17.30 – 17.35 Tapa Vallavolikogu otsuse 
12. 17.35 – 17.45 Tapa Vallavolikogu määruse 
„Tapa valla noortevolikogu valimiste kord" eelnõu – Aune Suve-Kütt
 
13. 17.45 – 17.50 Tapa Vallavolikogu määruse 
14. 17.50 – 18.00  Tapa Vallavolikogu otsuse 
„Tapa Vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni koosseisu muutmine ja uue koosseisu kinnitamine" eelnõu – Maksim Butšenkov
 
15. 18.00 – 18.15  Info