22.12.16

 

Vallavolikogu 41. istungi päevakorra projekt 29.12.2016

1. 15.00 – 15.05 Istungi avamine ja rakendamine Istungi juhataja

2. 15.05 – 15.15 Volikogu määruse eelnõu „Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine Tapa vallas" Kairi Maasen, Timo Tiisler
3. 15.15 – 15.20 Volikogu otsuse eelnõu „Katastriüksustele sihtotstarbe määramine" Kairi Maasen
4. 15.20 – 15.35 Volikogu otsuse eelnõu „Tapa valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande vastuvõtmine" Kairi Maasen
5. 15.35 – 15.45 Volikogu otsuse eelnõu „Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks" Ene Orgusaar
6. 15.45 – 16.00 Volikogu määruse eelnõu „Tapa valla Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017 – 2028 kinnitamine" LISA Andrus Freienthal
Aare Palmsalu
7. 16.00 – 16.10 Vaheaeg
Mati Kanarik
9. 16.15 – 16.25 Volikogu otsuse eelnõu „Varalise kohustuse võtmine ja riigihanke korraldamine" Mati Kanarik
10. 16.25 – 16.40 Volikogu määruse eelnõu „Tapa valla 2017. aasta eelarve kinnitamine" LISA  Seletuskiri, esimene lugemine Mati Kanarik
11. 16.40 – 16.45 Volikogu otsuse eelnõu „Aastategija nimetuse andmine" Reigo Tamm
12. 16.45 – 16.55 Volikogu otsuse eelnõu „Teenetemärgi andmine" Istungi juhataja
13. 16.55 – 17.00 Istungi lõpetamine Istungi juhataja
 
Toimetaja: ILONA ALLA