22.02.21

 Tapa Vallavolikogu 45. istung toimub esmaspäeval 22. veebruaril 2021, kell 15.00 Tapa Keelekümbluskoolis (Nooruse 2, aula, II korrus).

Päevakord:

 1. 15.00 – 15.15 Tapa Vallavolikogu otsuse „Vallavalitsusele hanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine (Tapa jäätmejaama rajamine)" eelnõu – Riho Tell
 2. 15.15 – 15.30 Tapa Vallavolikogu otsuse „Vallavalitsusele riigihanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine (Valgejõe pst rekonstrueerimine)" eelnõu –  Riho Tell
 3. 15.30 – 15.50 Tapa Vallavolikogu määruse „Tapa valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2021 – 2024 kinnitamine" eelnõu – Jaanus Annus
 4. 15.50 – 16.00 Tapa Vallavolikogu otsuse „Rahaliselt hinnatava kohustuse võtmine ja omafinantseeringu garanteerimine" eelnõu – Marko Teiva
 5. 16.00 – 16.10 Tapa Vallavolikogu otsuse „Vallavara kasutusse andmine otsustuskorras" eelnõu – Marko Teiva
 6. 16.10 – 16.20 Vaheaeg
 7. 16.20 – 16.30 Tapa Vallavolikogu otsuse „Tapa valla hallatava asutuse Tapa Valla Köök asutamine" eelnõu – Dmitri Okatov
 8. 16.30 – 16.40 Tapa Vallavolikogu määruse „Tapa Valla Köögi põhimäärus" eelnõu – Dmitri Okatov
 9. 16.40 – 16.50 Tapa Vallavolikogu 28.03.2018 määruse nr 12 „Tapa valla põhimäärus" muutmine -  eelnõu – Margit Halop
 10. 16.50 – 17.05 Tapa Vallavolikogu otsuse „Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu detailse lahenduse ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõule arvamuse andmine" eelnõu – Linda Kelu-Toome
 11. 17.05 – 17.30 Info

 

Toimetaja: KALEV KODZIS