23.04.21
   Tapa Vallavolikogu 47. istung toimub esmaspäeval 26. aprillil 2021, kell 15.00 kaugosalusega veebikeskkonnas Zoom.

 

Päevakord:

1. 15.00 – 15.30 Tapa Vallavolikogu otsuse „Nõusoleku andmine projektis „Virumaa Soome hüpe" osalemiseks ja projekti finantseerimiseks" eelnõu –  ettekandja ettevõtlusspetsialist Marko Teiva
 
2. 15.30 – 15.45 Tapa Vallavolikogu otsuse "Asustusjaotuse muutmine" eelnõu (lisa 1lisa 2 , lisa 3 )  – ettekandja ettevõtlusspetsialist Marko Teiva
 
3. 15.45 –16.00 Tapa Vallavolikogu otsuse „Vallavalitsusele riigihanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine (õpilasliinid)" eelnõu – ettekandja hankespetsialist Ene Orgusaar
 
4. 16.00 – 16.30 Tapa Vallavolikogu otsuse „Tapa valla üldplaneeringu vastuvõtmine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande heaks kiitmine" eelnõu  - ettekandjad maakorraldaja Linda Kelu-Toome, abivallavanem Andrus Freienthal, keskkonnaspetsialist Mailis Sepp
 

 

5. 16.30 -17.00 Info.
 

 

Toimetaja: ALINA RODITŠENKO