23.02.23

Tapa vallavolikogu 20. istung toimub teisipäeval 28. veebruaril 2023, kell 16.00 Tapa Vallavalitsuses volikogu istungite saalis (Pikk 15, Tapa linn, III korrus).

Päevakorra projekt:

1.  16.00 – 16.15 Tapa Vallavolikogu otsuse „Varalise kohustuse võtmine ja  riigihanke korraldamine" eelnõu – ettekandja Tapa Vallahooldus juhataja Lembit Saart

2. 16.15 – 16.25 Tapa Vallavolikogu otsuse „Investeerimislaenu võtmine" eelnõu – ettekandja finantsspetsialist Helen Ruberg

3. 16.25 – 16.45 Tapa Vallavolikogu otsuse „Nõusoleku andmine koostöölepingu finantseerimiseks" eelnõu – ettekandja vallavanem Valdo Helmelaid

4. 16.45 – 17.00 Tapa Vallavolikogu otsuse „Ehitiste peremehetuse tuvastamine" eelnõu – ettekandja vallavanem Valdo Helmelaid

5. 17.00 – 17.20 Tapa Vallavolikogu määruse „Tapa Vallavolikogu 30.05.2018 määruse nr 21 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Tapa vallas" muutmine" eelnõu – ettekandja abivallavanem Riina Haljasoks

6. 17.20 – 17.30 Vaheaeg

7. 17.30 – 17.50 Tapa Vallavolikogu määruse „Alustava haridustöötaja toetus"  eelnõu – ettekandja haridusspetsialist Tuuli Roostfeldt

8. 17.50 – 18.10 Tapa Vallavolikogu otsuse „Tapa Keelekümbluskooli tegevuse ümberkorraldamine" eelnõu – ettekandja haridusspetsialist Tuuli Roostfeldt

9. 18.10 Info – Vabadussamba rajamine Tapa linna – ettekandja vallavanem Valdo Helmelaid

 

 

Toimetaja: KUIDO MERITS