22.06.22

I lisaeelarve


2021. a eelarve

Tapa valla 2021. aasta eelarve kinnitamine

  • Lisa 1. Tapa valla 2021. aasta eelarve
  • Lisa 2. Tapa valla 2021. aasta põhitegevuse tulud
  • Lisa 3. Tapa valla 2021. aasta põhitegevuse kulud ja investeerimistegevuse väljaminekud

Tapa valla 2021. aasta eelarve lühiülevaade


Eelarve eelnõu


 

Toimetaja: VAHUR SAAREMETS