33. istung 27.01.2020

Tapa Vallavolikogu 33.istungile toimub esmaspäeval 27. jaanuaril 2020, kell 15.00 
Tamsalu Halduskeskusesse (Tamsalu, Tehnika 1A).
 
Päevakord: 
 
2. 15.10 – 15.15 Tapa Vallavolikogu otsuse
„Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine" eelnõu – Alar Teras
 
3. 15.15 – 15.25 Tapa Vallavolikogu määruse
„Kalmistu kasutamise eeskiri" eelnõu – Lembit Saart 
 
 
5. 15.40 – 16.00 Tapa Vallavolikogu määruse
„Tapa valla 2020.a eelarve kinnitamine" eelnõu – Mati Kanarik 
 
6. 16.00 – 16.10 Tapa Vallavolikogu otsuse 
„Investeerimislaenu võtmine" eelnõu – Mati Kanarik
 
 
8. 16.15 – 16.30 - Vaheaeg
 
9. 16.30 – 16.35 Tapa Vallavolikogu 28.02.2018 määruse nr 8
"Volikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise kord" muutmine eelnõu – Alari Kirt
 
10. 16.35 – 16.45 Tapa Vallavolikogu otsuse
„Tapa valla aukodaniku nimetuse andmine" eelnõu – Indrek Jurtšenko 
 
11. 16.45 – 16.55 Tapa Vallavolikogu otsuse
„Tapa valla teenetemärgi andmine" eelnõu – Indrek Jurtšenko 
 
 
13. 17.05 – 17.20 Info