34. istung 25.02.2020

Tapa Vallavolikogu 34. istung toimub teisipäeval 25. veebruaril 2020, kell 15.00
Tapa Vallavolikogu istungite saalis (Pikk 15, Tapa, III korrus).
 
Päevakorras: 
1. 15.00 – 15.20 Tapa Vallavolikogu määruse
„Tapa valla haridus ja noorsootöö arengukava kinnitamine" eelnõu, ettepanekute arutelu – Rain Sepping
Lisa1 Tapa valla HNAK
 
2. 15.20 – 15.30 Tapa Vallavolikogu otsuse
„Arvamuse andmine Maleva II kruusakarjääri mäeeraldise kaevandamise loa muutmise taotluse kohta"  eelnõu – Mailis Alling
 
3. 15.30 – 15.40 Tapa Vallavolikogu otsuse 
„Arvamuse andmine Loksa uuringuruumi uuringuloa taotluse kohta" eelnõu – Mailis Alling
 
 
5. 15.45 – 15.50 Tapa Vallavolikogu otsuse
„Tapa Vallavolikogu turvalisuse ja sotsiaalkomisjoni koosseisu muutmine ja uue koosseisu kinnitamine" eelnõu – Alar Teras
 
6. 15.50 -15.55 Tapa Vallavolikogu määruse
„Määruse kehtetuks tunnistamine" eelnõu – Lembit Saart
 
7. 15.55 Info