21.11.16

 

Vallavolikogu istungi päevakorra projekt 24.11.2016

1. 15.00 – 15.05 Istungi avamine ja rakendamine Istungi juhataja
2. 15.05 – 15.20 Volikogu otsuse eelnõu „Volikogu komisjoni esimehe valimine" Istungi juhataja
3. 15.20 – 15.35 Volikogu otsuse eelnõu „Volikogu komisjoni aseesimehe valimine" Istungi juhataja
4. 15.35 – 15.50 Volikogu määruse eelnõu „Tapa valla 2017. aasta eelarve kinnitamine" LISA, seletuskiri, esimene lugemine Mati Kanarik
5. 15.50 – 15.55 Volikogu otsuse eelnõu „Katastriüksustele sihtotstarbe määramine" Kairi Maasen
7. 16.05 – 16.15 Vaheaeg
8. 16.15 – 16.25 Volikogu otsuse eelnõu „Arvamuse andmine OÜ MetsPuu maavara kaevandamise loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta" Krista Pukk
9. 16.25 – 16.40 Volikogu määruse eelnõu „Tapa Gümnaasiumi põhimäärus" Seletuskiri Anne Roos Elmu Koppelmann
10. 16.40 – 16.50 Tapa vallale kuuluvate hoonete analüüs Vahur Leemets
11. 16.50 – 17.00 Istungi lõpetamine Istungi juhataja
 
Toimetaja: ILONA ALLA