23.12.20

Tapa Vallavolikogu 43.istung toimub esmaspäeval 21. detsembril 2020, kell 14.00  Tapa Gümnaasiumis (Pargi tn 12, Tapa, aula, III korrus) ja veebikeskkonnas Zoom.

Tapa Gümnaasiumisse on kõigil, kes ei kuulu kooli personali või õpilaste hulka, kohustus siseneda maskis, desinfitseerida käsi, registreerida oma nimi kooli sisenemisel, hoida distantsi ning jalanõude otsa panna kilesussid (saab ka kooli fuajeest). Hoiame viiruse eemale!

 

Päevakord:

  1. 14.00 – 14.30 Tapa Vallavolikogu määruse „Tapa valla arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine" eelnõu, 3.lugemine – Marko Teiva, Helen Ruberg
  2. 14.30 – 14.50 Tapa Vallavolikogu määruse „Tapa valla 2020. II lisaeelarve kinnitamine" eelnõu, 2. lugemine – Helen Ruberg, Riho Tell
  3. 14.50 – 15.00 Tapa Vallavolikogu otsuse „Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ tegevuskava perioodiks 2021-2024 heakskiitmine" eelnõu, 2.lugemine – Marko Teiva tegevuskava
  4. 15.00 – 15.10 Vaheaeg
  5. 15.10 – 15.30 – Tapa Vallavolikogu määruse „Tapa valla 2021. aasta eelarve kinnitamine" eelnõu, 2. lugemine - Helen Ruberg, Riho Tell
  6. 15.30 – 15.45 Tapa Vallavolikogu otsuse „Tapa Vallavolikogu 29.09.2020 otsuse nr  202 „Nõusoleku andmine riigihanke „Ujulaga spordi- ja vabaajakeskuse ehitustööde kontsessioon" korraldamiseks ja kontsessioonilepingu sõlmimiseks" muutmine"  eelnõu –  Riho Tell
  7. 15.45 – 15.55 Tapa Vallavolikogu otsuse „Tapa valla valimiskomisjoni moodustamine" eelnõu – Piret Treial
  8. 15.55 – 16.10 Tapa Vallavolikogu otsuse „Tapa valla teenetemärgi andmine"  eelnõu – Indrek Jurtšenko
  9. 16.10 – 16.20 Tapa Vallavolikogu otsusePreemia maksmine" eelnõu – Maksim Butšenkov
  10. 16.20 – 16.40 Info