24.03.17

 

Vallavolikogu 43. istung 30.03.2017

1. 15.00 – 15.05 Istungi avamine ja rakendamine Istungi juhataja
2. 15.05– 15.25 Politsei- ja Piirivalveameti tegevusest Tapa vallas Aleksander Klasberg, Politsei- ja Piirivalveameti esindaja
3. 15.25 – 16.00 Salakaubandus Tapa vallas 2016 Ivar Veber, Tiit Kõluvere, Maksu- ja Tolliameti esindajad
4. 16.00 – 16.10 Volikogu otsuse eelnõu „Vallavara võõrandamine otsustuskorras" (Kalmistu 1a Tapa linn) Mati Kanarik 
5. 16.10 – 16.25 Volikogu otsuse eelnõu „Vallavara võõrandamine otsustuskorras" (Pruuna mõis) Mati Kanarik 
6. 16.25 – 16.30 Volikogu otsuse eelnõu „Katastriüksustele sihtotstarbe määramine" Kairi Maasen
7. 16.30 – 16.45 Vaheaeg
8. 16.45 – 16.55 Ülevaade hariduskomisjoni tegevusest Aivi Must
11. 17.10 – 17.25 Volikogu otsuse eelnõu „Nõusoleku andmine hanke korraldamiseks" Ene Augasmägi
12. 17.25 – 17.30 Istungi lõpetamine Istungi juhataja
 
Toimetaja: ILONA ALLA