13.12.18

Vallavolikogu istungi päevakorra projekt 17.12.2018

1. 16.00 – 16.10 - Volikogu otsuse eelnõu „Audiitori määramine" – Mati Kanarik
2. 16.10 – 16.20 - Volikogu otsuse eelnõu „Tapa Vallavolikogu turvalisuse- ja sotsiaalkomisjoni ümberkorraldamine" – Maksim Butšenkov
3. 16.20 – 16.35 - Volikogu otsuse eelnõu „Volikogu turvalisuse ja sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine" – Maksim Butšenkov
4. 16.35 – 16.45 - Volikogu otsuse eelnõu „OÜ Tapa Vesi ja Tamsalu Vesi Aktsiaseltsi põhikirjade muutmine" – Riho Tell
5. 16.45 – 17.00 - Volikogu otsuse eelnõu „Tapa Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis" – Riho Tell
6. 17.00 – 17.10 - Volikogu otsuse eelnõu „Tapa Vallavalitsuse struktuuri ja liikmete arvu kinnitamine" – Riho Tell
8. 17.30 – 17.35 - Info
 
Toimetaja: ILONA ALLA