Avaliku ürituse korraldamine

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded on määrus, mille alusel era- või juriidilised isikud Tapa vallast või väljaspool valda, saavad taotleda loa Tapa valla territooriumil avaliku ürituse korraldamiseks.

Teenuse maksumus

Teenus ei maksa kodanikule midagi. Juhul, kui taotlus eeldab ürituse ajal tänavate sulgemist, siis see võib olla tasuline.

Menetlusaeg

Taotluse menetlusaeg on peale selle esitamist 1 kuu, võimalusel 2-3 nädalat. Kui on vajalik lisaandmete saatmine, siis võib menetlus kesta vastavalt kauem, kui kiirelt taotluse esitaja oma lisadokumendid esitab. Samuti on vajalik kõrgendatud riskiga ürituste osas lisa kooskõlastused politsei ja päästega, teatud ürituste osas maantee-, keskkonnaametiga jne

Vastutaja

 

Teenuse taotlemine

Selleks, et avaliku ürituse korraldamise luba taotleda, on vaja esitada vastav taotlusblankett Tapa Vallavalitsusele, e-mailil vallavalitsus@tapa.ee või saata aadressil postiga Tapa Vallavalitsus, Pikk 15, Tapa 45106.

Õigusaktid

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded https://www.riigiteataja.ee/akt/429032019065

Taotluse vormid

Avaliku ürituse loa teatis